Oljekraftverket i Karlshamn körs igång trots högsommar

Foto: Bengt Norman / Wikimedia Commons
  • Tisdag 23 jun 2020 2020-06-23
E-post 5896

Det råder just nu elbrist i södra Sverige som en konsekvens av att kärnkraftsreaktorer är nedstängda, vilket har pressat upp elpriserna. Nu ligger priserna så högt att Uniper beslutat att köra det fossila reservkraftverket i Karlshamn i ren kommersiell drift. Normalt används kraftverket i nödfall vintertid för att möta topplast i elnätet.

I normala fall används kraftverket i Karlshamn för att parera topplasten under kalla vinterdagar. Det är när förbrukningen av elektricitet är som högst som det oljeeldade kraftverket normalt rycker in och stöttar elproduktionen i södra Sverige.

Men idag meddelar ägaren Uniper att kraftverket är igång trots det nästan rekordvarma vädret. Anledningen är framför allt att en majoritet av svenska kärnkraftsreaktorer är tagna ur drift. Detta skapar en mycket unik situation.

– Det är naturligtvis ovanligt, det är det ju. Det ligger utanför avtalet om effektreserv med Svenska Kraftnät. Det här är ett kommersiellt bud, berättar Torbjörn Larsson på Uniper.

Under vinterhalvåret används Karlshamnsverket som ett reservkraftverk där Svenska kraftnät kan avropa effekt under den tid det behövs fram till mitten av mars. Men utanför den perioden står det Uniper fritt att leverera el på helt kommersiell grund, vilket nu sker när elpriserna gått upp i södra Sverige.

Carl Berglöf som ansvarar för kärnkraftsfrågor på Energiföretagen Sverige konstaterar att endast motsvarande tre reaktorer är i drift i Sverige.

Totalt har det byggts 12 reaktorer i Sverige för kommersiell drift. Av dessa har två i Barsebäck avvecklats samt att två reaktorer i Oskarshamn och en i Ringhals är permanent avstängda. Vid årsskiftet väntas ytterligare en reaktor i Ringhals att stänga ner.

I Sverige är det framför allt Miljöpartiet som krävt nedstängning av kärnkraftsreaktorer, vilket nu leder till ökad produktion av fossil elkraft.

Stöd Svensk Kärnkraft Byt elavtal

I takt med att allt fler kärnkraftsreaktorer stängs ner blir elnätet mer sårbart. Redan nu finns risker för att elområde 3 och 4 helt eller delvis kan bli utan el vid ogynnsamma förhållanden. Det omfattar alltså hela södra Sverige.

Svensk Kärnkraft AB är ett systerföretag till Nyheter Idag som enbart säljer el från kärnkraft. Genom att byta elavtal till karnkraft.se bidrar du till opinionsbildning och att sätta press på makthavare att vända utvecklingen åt rätt håll.

Det är enkelt att bli kund. Klicka här eller skicka ett mejl med dina frågor till [email protected]

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag