Oscar Sjöstedt (SD): Vanligt folk ska ha råd att köra bil

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Bilden är ett montage Foto: Pressbild/Susanne Nilsson CC BY-SA 2.0
  • Tisdag 15 okt 2019 2019-10-15
E-post 5420

I sin skuggbudget presenterar Sverigedemokraterna flera förslag för att göra det möjligt för låg- och medelinkomsttagare att använda bil. Bland annat föreslår SD – till skillnad från S/MP-regeringen – sänkt skatt på bensin och diesel och höjd milersättning, skriver Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna.

För två veckor sedan lade Sverigedemokraterna fram sitt förslag till riksbudget för 2020, ett dokument med starkt fokus på landsbygden och vanliga människors vardag.

Kommunerna tillförs ytterligare 30 miljarder på tre år, relativt regeringens budgetförslag, för att motverka det underskott som förutspås av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Gör man inte detta är risken överhängande för att kommunalskatterna istället höjs till nivåer, där arbetstillfällen går förlorade och effekterna av den annalkande lågkonjunkturen förstärks.

Sänk bensinskatten
En annan viktig åtgärd är att det ska vara möjligt för låg- och medelinkomsttagare att använda bil. Det är helt enkelt inte rimligt att skatten på bensin och diesel ska höjas i all evighet, förr eller senare måste man anpassa sig till verkligheten. Sverigedemokraterna rullar tillbaka skatten på drivmedel med 1,13 kronor per liter och vi motsätter oss den fortsatta indexeringen.

Om Miljöpartiet tillåts bestämma blir det till slut omöjligt att transportera sig utanför storstäderna. Sverigedemokraterna höjer också milersättningen och avvisar regeringens så kallade bonus/malus-system, som innebär oskäligt höga skatter på lite större bilar.

Ordentligt med pengar till polis och domstolar
Vidare är det hög tid att ta krafttag mot brottsligheten. Vi budgeterar 5,7 miljarder extra till rättsväsendet, huvudsakligen till Polismyndigheten, domstolarna och kriminalvården. Det innebär en ökning av rättsväsendets budget med drygt en tiondel och går självklart hand i hand med en höjd ambitionsnivå. Vi kan helt enkelt inte stillatigande se på hur område efter område dras ned i en spiral av laglöshet.

Om Polismyndigheten ges ekonomiska förutsättningar kan polislönerna höjas, vilket sannolikt skulle locka tillbaka många poliser som har slutat. På så sätt kan antalet poliser snabbt ökas, vilket är en förutsättning för en mer offensiv strategi mot den organiserade brottsligheten.

Spara på bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Någonstans måste man självklart spara för att ha råd att satsa. En minskning av biståndet till den nivå som FN rekommenderar, 0,7 procent av BNI, innebär en besparing på drygt 16 miljarder. Ytterligare 10 miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder. Det kanske låter radikalt, men arbetsmarknadspolitiken är en monsterutgift för staten på nästan 80 miljarder per år, som dessutom fungerar extremt dåligt.

Vi har fått frågan varför vi avvisar ett avskaffande av värnskatten. Man kan säga att vi prioriterar att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare, det är en reform som har betydelse för dem som behöver ett extra incitament att komma in på arbetsmarknaden. Vi har också stora satsningar på småföretag.

Asylstopp
Var kommer migrationspolitiken in i bilden? Sverigedemokraterna står för asylstopp och starkt villkorad anhöriginvandring, men en budget som träder i kraft om två månader måste läggas utifrån de förhållanden som råder här och nu. På sikt skulle vår migrationspolitik göra budgetarbetet lättare för alla partier, men just nu måste vi förhålla oss till den oreda som de andra partierna har skapat.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag