Österrikes förbundskansler Kurz till Nyheter Idag: ”EU är i trängande behov av förändring”

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz. Foto: EPP
  • Tisdag 7 maj 2019 2019-05-07
E-post 658

WIEN Förbundskanslern i Österrike Sebastian Kurz, ledare för konservativa ÖVP har sedan han valdes 2017 varit en av Europas starkast profilerade politiker. Nyligen föreslog han omförhandling av Lissabonfördraget för att bland annat straffa länder som släpper igenom illegala invandrare. Till Nyheter Idag berättar Kurz om sina tankar inför det viktiga EU-valet. ”Vi behöver starka partier i den politiska mitten”, förklarar han.

Han har kallats för Österrikes ”Wunderwuzi”  (ungefär ”underbarn”) och blev 2017 vald till förbundskansler vid blott 31 års ålder. Tyska magasinet Deutsche Welle har skrivit om Kurz med rubriken ”Make Austria Great Again”.

Kurzs konservativa parti ÖVP regerar tillsammans med det nationalkonservativa och EU-kritiska FPÖ. ÖVP ingår i EPP, samma konservativa EU-parti/grupp som exempelvis svenska KD och M och ungerska Fidesz.

Under Sebastian Kurzs ledning har Österrike intagit en strikt hållning i migrationsfrågor. Man sade bland annat nej till FN:s globala pakt för migration. Kurz har också markerat att han vill ha bra relationer med både de så kallade Visegradländerna – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern – och länder som Tyskland och Frankrike. Under Österrikes ordförandeskap i EU var ambitionen att bygga en bro mellan det västra och det östra EU.

Häromdagen förklarade Kurz vid en pressträff att han ser det som nödvändigt att förhandla om Lissabonfördraget bland annat för att kunna straffa länder som släpper igenom illegala invandrare.

Vem skulle du föredra som ny ordförande för EU-kommissionen (efter Juncker)?

”Just nu behöver vi fokusera på det kommande EU-valet där vårt mål är att EPP ska fortsätta vara den största gruppen i EU-parlamentet. Vi behöver starka partier i den politiska mitten. Inte ute långt till höger eller långt till vänster som har till mål att förstöra Europa. Efter valet ska vi diskutera fortsättningen, som exempelvis sammansättningen av EU-kommissionen.”

Vad ser du som de viktigaste frågorna att hantera den kommande femårsperioden?

”Den viktigaste frågan för mig är att EU är i trängande behov av förändring. Lissabonfördraget behöver snarast uppdateras. Efter alla kriser som varit de senaste åren behöver vi ett nytt fördrag. Kriser som skuldkrisen, migrationskrisen och Brexit. Till exempel måste vi få nya och tydligare möjligheter för sanktioner (när länder bryter mot) skuldkvoter, om länder släpper igenom illegala invandrare eller om man bryter mot lagen. Just nu bryts det frekvent mot EU-lagen utan några direkta konsekvenser. Sist men inte minst, den här förändringen inkluderar också institutionella frågor som hur många kommissionärer, eller hur det roterande ordförandeskapet för EU ska se ut. Folket vill ha mindre byråkrati och mer praktisk handling.”

Det finns partier som vill att EU ska gå i en mer federal riktning, och det finns partier som vill att samarbetet ska minska. Vilken position intar du?

”Jag stöttar helt ”scenario 4” i  ”Vitbok om EU:s framtid”, att göra EU mindre, mer effektivt. Vi behöver stärka subsidaritetsprincipen. Därför behöver vi fokusera på de större frågorna där EU kan tillföra ett extra värde, som skydd av EU:s yttre gränser eller att öka vår konkurrenskraft. Samtidigt bör vi ge tillbaka beslutsrätt till regioner eller medlemsländer om det är frågor de själva kan reglera och hantera bättre. Det är något som också bör vara en del av ett nytt fördrag.”

Vitbok om EU:s framtid

Vitbok om EU:s framtid innehåller fem scenarier för hur EU kommer att utvecklas och publicerades 2017.

Scenario 1: Fortsätta som förut

Scenario 2: Enbart den inre marknaden

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans

Källa: EU

Subsidaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen är en princip som innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer.

 

Sebastian Kurz
  • Född 1986
  • Var utrikesminister mellan 2013 och 2017
  • Har också haft rollen som integrations- och EU-minister i perioder.
  • Var ordförande för ÖVP:s ungdomsförbund JVP innan han gjorde en kometkarriär inom ÖVP
  • Avbröt juridikstudier för politiken
  • Sambo med läraren Susanne Thier

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag