Över 90 000 migranter väntas få uppehållstillstånd fram tills 2022

Genrebild. Foto: News Øresund - Johan Wessman CC BY-2.0
  • Måndag 29 jul 2019 2019-07-29
E-post 1334

SVERIGE Sverige skulle anpassa sig till EU:s miniminivåer. Men trots det kommer över 90 000 asylmigranter och anhöriginvandrare att få uppehållstillstånd i Sverige fram till 2022. Det visar Migrationsverkets prognos som släpptes på måndagen.

91 400 asyl- och anhörigmigranter väntas få uppehållstillstånd i Sverige mellan 2019 och 2022 enligt Migrationsverket.

De kommande åren är det fler som väntas söka som anhöriginvandrare (då söker man från sina hemländer) än som asylinvandrare (på plats i Sverige).

2019 till 2022 beräknas 222 000 migranter söka från sina hemländer till Sverige som anhöriginvandrare (anknytning). Motsvarande siffra för asylsökande är 84 000. Sammanlagt rör det sig om 306 000 migranter – mer än vad som bor i Södermanlands län (295 000).

Antalet som söker asyl som så kallade ”ensamkommande barn” har minskat sedan rekordåren. Men fortfarande kommer det att vara ungefär 4 400 personer som försöker få asyl i Sverige som ”ensamkommande barn” mellan 2019 och 2022 enligt Migrationsverket.

Migrationsverket har fått en minskad budget de senaste åren. Inför nästa år konstaterar man att förvaren, där exempelvis illegala migranter kan placeras, är underfinansierade. Något som kan innebära att man behöver pengar för att avveckla en del av dem.

Migrationsverkets generaldirektör Michael Ribbenvik varnar även för att mindre pengar till domstolarna kommer leda till att fler asylsökande kommer att finnas inskrivna längre.

– Står regeringen fast vid sin aviserade finansieringsnivå för Domstolsverket visar vår prognos att antalet inskrivna i mottagningssystemet i slutet av 2022 kommer att vara cirka 38 000 istället för runt 26 000 om domstolarna skulle tillföras mer medel. Detta i sin tur leder till väsentligt högre kostnader för skattebetalarna, säger Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

Tidigare i år lättade S-MP-regeringen med sina stödpartier L och C och med stöd av KD upp reglerna för anhöriginvandring. Något som Migrationsverket varnat för skulle leda till både ökad anhöriginvandring såväl som ökat antal asylsökande.

Stefan Löfven meddelade hösten 2015 att ”Mitt Europa bygger inte murar” inför jublande demonstranter på Södermalm i Stockholm. Någon månad senare meddelade samme Löfven att Sverige skulle anpassa sitt mottagande till ”EU:s miniminivå”.

Under årets fem första månader har Sverige beviljat 8 053 uppehållstillstånd till asylmigranter – mer än dubbelt så många som de andra länderna tillsammans.

Läs mer: Löfvens ”miniminivå”: Så många fler asylmigranter ger Sverige uppehållstillstånd till än nordiska grannarna

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag