Överbefälhavaren positiv trots att tillskotten är långt från tidigare krav

Micael Bydén. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
  • Onsdag 16 aug 2017 2017-08-16
E-post

STOCHOLM Uppgörelsen mellan regeringen och oppositionspartierna C och M har resulterat i att 6,8 miljarder ska tillföras militära försvaret fram till 2020. – Försvarsmakten ser positivt på det ekonomiska tillskottet om 6,8 miljarder vilket leder till en ökad försvarsförmåga, säger ÖB Micael Bydén.

Att stärka rikets försvar och säkerhet har varit en kontroversiell och svårhanterad fråga för Sveriges riksdagspartier. Efter åtskilliga förhandlingstimmar, konflikter mellan varandra och vädjanden från Försvarsmakten om ökade anslag, kom idag beslutet. MP, S, M och C har enats om att tillföra försvaret ytterligare 8,1 miljarder kronor fram till 2020.

Av de 8,1 miljarderna går 6,8 miljarder till det militära försvaret och 1,3 miljarder till civilförsvaret.

Tillsammans med de 500 miljoner partierna enades om i våras landar summan på totala 8,6 miljarder kronor.

Överbefälhavaren har tidigare vädjat om 9 miljarder.

Trots att det saknas avsevärda summor pengar från tidigare krav uppges Bydén vara positivt inställd till politikernas besked, det framgår av Försvarsmaktens officiella uttalande på deras hemsida.

– Försvarsmakten ser positivt på det ekonomiska tillskottet om 6,8 miljarder vilket leder till en ökad försvarsförmåga och därmed minskad risk i genomförandet av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet till och med 2020, säger ÖB Micael Bydén.

Huruvida anslagen möter Försvarsmaktens behov i närtid och på längre sikt behöver, enligt försvaret, analyseras vidare i detalj när ”myndigheten får regeringens fördjupade underlag”. Försvaret ämnar använda medlen till fler anställda, fler övningar och bättre beredskap samt ledningssystem och nya typer av specialfordon.

– Inte minst fler heltidsanställda soldater och sjömän är ett viktigt tillskott ute på förbanden för att de ska kunna klara av alla uppgifter. Men man måste också komma ihåg att Försvarsmaktens långsiktiga behov och utveckling inte är en del av uppgörelsen, säger ÖB Micael Bydén.

Försvarsmakten understryker att det är viktigt att man får handlingsfrihet i hur man ska bygga upp den militära förmågan ”så att man på bästa sätt kan balansera den mot omvärldsutvecklingen och de operativa behoven”.

Några andra kommentarer än Försvarsmaktens officiella uttalande går inte att få, enligt Försvarsmakten.

– Nej, det går inte helt enkelt, det är den kommentaren vi har lämnat, säger Marie Tisäter kommunikatör vid Försvarsmakten, till Nyheter Idag.

Prioriterar politikerna svenska försvaret i tillräckligt hög utsträckning?
344 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag