Paracetamol – snart inte i en affär nära dig

Den tunna vita linjen. Montage: Nyheter Idag
  • Tisdag 3 mar 2015 2015-03-03
E-post 95

SVERIGE I veckan som gick kom det fram att Läkemedelsverket överväger att förbjuda försäljning av paracetamoltabletter – exempelvis Alvedon och Panodil – i dagligvaruhandeln. Den receptfria försäljningen skall istället begränsas till apoteken. Nyheter Idag har tittat närmare på vad det handlar om.

Förslaget från Läkemedelsverket är inte nytt. De presenterade ett liknande förslag i slutet av sommaren. Underlaget var då att antalet samtal från sjukvården till Giftinformationscentralen hade ökat sedan avregleringen av apoteksmonopolet 2010, vilket även tillät receptfria läkemedel att säljas i matvaruaffärer, på bensinstationer et cetera. Till Giftinformationscentralen ringer man när man behöver information om hur olika slags förgiftningar skall behandlas. De används både av privatpersoner och av sjukvårdspersonal.

Förslaget blev då kritiserat, bland annat i en artikel på DN Debatt, då det inte var klarlagt att antalet samtal till Giftinformationscentralen var en säker indikator på antalet förgiftningsfall, och även att det inte fanns belägg för att detta hade att göra med att receptfria läkemedel blivit tillgängliga i dagligvaruhandeln.

Förgiftningsfallen ökar

Läkemedelsverket har sedan dess undersökt saken ytterligare, och i det vetenskapliga underlag som Nyheter Idag har tagit del av framgår att antalet fall av paracetamolförgiftning har ökat sedan 2010. Men å andra sidan skedde en liknande ökning mellan 2002 och 2006, vilket inte kan förklaras. Nivån idag är marginellt högre än 2006. Det framgår också att den totala mängden receptfria paracetamoltabletter har varit förhållandevis konstant sedan 2010, medan mängden paracetamol på recept har ökat under perioden.

Enligt Läkemedelsverkets pressansvarige Mårten Forrest handlar det om att den ökade tillgängligheten gör att folk slentrianmässigt köper hem mer värktabletter. Och han lägger till:

– Och så har man en tonårsdotter som kommer hem efter att ha gjort slut med sin kille…

Det ökade antalet fall av paracetamolförgiftning är nämligen nästan uteslutande resultatet av självskadebeteende, i synnerhet hos unga tjejer. En överdos av paracetamol innebär skador på levern, och om behandling med acetylscystein inte sätts in snabbt är risken stor för permanenta leverskador och i värsta fall en lång och utdragen död. Antalet dödsfall har dock inte ökat på senare tid; det ligger stadigt på mellan 10 och 20 fall per år.

Inte alla är övertygade

En som är kritisk mot Läkemedelsverkets agerande är Daniel Carlzon, läkare i klinisk farmakologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tillsammans med Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, skrev han debattartikeln som nämndes ovan.

– Det är positivt att Läkemedelsverket har utrett saken mer sedan förra gången de lade fram förslaget, men jag tycker fortfarande att de gör en ganska grund analys. Den totala mängden receptfria paracetamoltabletter har inte ökat, det som har ökat är den del som skrivs ut på recept, säger han till Nyheter Idag.

Han poängterar också att det faktiskt är knepigare att handla receptfria läkemedel i mataffärer än på apoteken.

– I mataffärer står det inlåst och man måste be någon att hämta fram det. På apoteken står det fritt tillgängligt i hyllorna. Jag tror inte att det här förslaget kommer att ha någon effekt.

Läkemedelsverkets försäkran om att tillgången på paracetamoltabletter kommer att vara fortsatt god litar han inte på.

– Det blir ett problem i små orter som inte har ett apotek runt hörnet. Närmsta apotek kan ligga en timme bort för vissa.

Läkemedelsverket medger också att det finns osäkerheter i det vetenskapliga underlaget vad gäller frågan om huruvida just den här åtgärden kommer att ge effekt.

– Osäkerhetsfaktorn finns ju där, är det här den bästa metoden? erkänner Mårten Forrest.

– Men om det visar sig om tio år att det låg till på det här sättet som vi tror, då är vi glada att ha fattat beslutet idag och inte väntat. Vi har övervägt olika åtgärder, men vi vet exempelvis att information i skolorna, när det gäller självskadehandlingar, är helt verkningslöst, fortsätter han.

Det ligger nära till hands att tänka att det bästa vore att helt enkelt undersöka varifrån de paracetamoltabletter kommer som används vid förgiftningsfall, men i nuläget är det omöjligt.

– Det är inte sjukvårdens uppgift att ta reda på varifrån tabletterna kommer. Så vi har inga data som kan hjälpa oss där. Det har gjorts försök att få fram den här informationen, med intervjuer bland annat, men underlaget har varit för litet.

I slutändan handlar det alltså om en gissning från Läkemedelsverkets sida. Frågan är om man skall ta det säkra före det osäkra. Situationen påminner mycket om beslutet 2009 att minska storleken på förpackningarna. Den undersökning som visar att antalet paracetamolförgiftningsfall har ökat har ju visat att den åtgärden inte fungerade.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag