Polis får rätt begära hjälp från försvaret

Försvarsmakten övar regelbundet inför framtida eventuella gatustrider i Sverige. Foto: Alexander Gustavsson/PAS/Försvarsmakten
  • Onsdag 14 okt 2015 2015-10-14
E-post 389

INRIKES Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har fördjupat sitt samarbete för att kunna kalla in soldater vid ett eventuellt terrordåd i Sverige. – Det är i linje med de uppdrag vi har inom ramen för regeringens strategi mot terrorism, säger Mats Löfving, chef för Noa.

Enligt polisens hemsida skrev de tre myndigheterna förra månaden under en gemensam ramöverenskommelse kring formerna för hur polis och säkerhetspolis ska kunna kalla in militär hjälp.

– Att vi nu kommit överens om väsentliga detaljer kring den samverkan vi har laglig möjlighet till är bra och i linje med de uppdrag vi har inom ramen för regeringens strategi mot terrorism, säger Mats Löfving som är chef för polisens nationella operativa avdelning (Noa).

– Bland annat överenskommelsens delar kring förberedande samövning är betydelsefull, så vi är samövade tillsammans om ett verkligt behov skulle uppstå, fortsätter han.

Rent juridiskt har polisen tidigare haft möjlighet att begära hjälp från försvaret. Det som är nytt i och med den nya överenskommelsen är hur myndigheterna ska samarbeta när det gäller ledning, styrning, ansvar, utbildning och övning om eller när polisen begär militär hjälp.

Även polisens nationella insatsstyrkas samarbete med försvarets specialförband, transporter med försvarets helikoptrar och bombskyddsverksamhet regleras av överenskommelsen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag