Polisanmälan mot Anders Borg ett ”rättsövergrepp”

Peter Springare (t.v) och Anders Borg (t.h). Foto: Nyheter Idag / Wikimedia Commons
  • Lördag 5 aug 2017 2017-08-05
E-post 5316

KRÖNIKA Örebropolisens brottsutredare Peter Springare är allt annat än imponerad på Norrmalmspolisens stationsbefäl Kristoffer Samsing som efter att han läst tidningar valt att upprätta en anmälan mot förre finansminister Anders Borg med anledning av fylleskandalen. Nu förklarar Springare vad han menar är fel med anmälan.

Detta med att upprätta en polisanmälan mot Anders Borg är inget annat än ett kvalificerat rättsövergrepp. Det strider mot all praxis, när det gäller anmälningsupptagning och tillvitelse av olika brottsanklagelser. Anders Borg har rätt till samma rättssäkerhet som vilken annan medborgare som helst.

Att upprätta en anmälan och tillvita brottsrubriceringar mot en person, efter att ha tagit del av uppgifter i olika sociala medier och annan press, tyder på ett mycket naivt och inkompetent polisarbete. Har aldrig varit med om detta under mina snart 43 år som polis. Det man skall komma ihåg är att genom denna anmälan dras nu betydligt fler människor än Anders Borg in, i en eventuell polisutredning. Det kan vara fråga om exempelvis ”målsäganden” som inte alls vill anmäla eller vara med och redogöra för vad som förevarit på denna privata fest.

Det är också fråga om rättssäkerhet som polisen är satt att värna om. Man kan fråga sig vart vi är på väg när en polis och som dessutom är befäl och som jag förmodar har någon form av begränsat förundersökningsledarskap, agerar på detta sätt. Har vi inte kommit längre i vår självkänsla inom svensk polis?

Detta förfarande att upprätta en anmälan mot Anders Borg handlar inte om någon sorts rättrådighet i att göra sitt jobb och följa lagen. Detta handlar om att vilja ställa sig i rampljuset och bidra till en slags förlängning av ett karaktärsmord på och politiskt drev mot Anders Borg. Att då använda sin makt som polis på ett sådant uppenbart selekterande sätt, för att delta i en mobb, är rent ut sagt vämjeligt.

Jag förväntar mig att arkitekten bakom den upprättade anmälan snarast kallas in till sin närmsta chef för ett korrigeringssamtal. Detta är ett exakt lika förfarande som biträdande rikspolischefen Mats Löving tidigare tagit avstånd ifrån och ville radera bort från polisen. Han kallade det för ”okynnesanmälningar”.

Så, Mats Löving, visa nu om detta fortfarande gäller. Om vi skall gå tillbaka till det jag anser är ett rättsövergrepp och ett prov på att inte behandla alla lika enligt lagen, så kan jag säga, att om vi inom hela poliskåren skulle ägna oss åt samma ”rättrådiga” agerande som stationsbefälet i Stockholm, skulle vi inte få göra annat än sitta och skriva anmälningar hela dagarna.

Om vi skulle vara tvungna att upprätta en anmälan varje gång vi läser på Facebook eller Twitter om privata fester som spårat ur, eller i skvallerpressen om olika människors beteende på fyllan vid privata fester, skulle vi hamna ännu längre ner i dyn än var vi redan är idag. Polisens
trovärdighet och respektkonto skulle hamna på omätbart låga nivåer.

Dessutom har nu också, i konsekvensens namn, merparten av alla poliser i Sverige begått brott genom att underlåta att upprätta anmälan. Att försvara upprättandet av denna anmälan ryms inte under polisen skyldighet att i alla lägen upprätta en anmälan. Detta är en villfarelse som inte
stämmer med gällande rätt.

Det finns ytterligare ”sanningar” om vad polisen är skyldig att göra, som kommer från polisens egna jurister och som inte stämmer med gällande rätt. Men det blir en annan fråga att beskriva vid senare tillfälle.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag