Polisen kan få rätt att skjuta oftare

Bild: Nyheter Idag/Tom Samuelsson/CC BY-SA 4.0
  • Onsdag 6 sep 2023 2023-09-06
E-post

Polisen ska få rätt att skjuta skarpt i fler situationer än det tillåts idag, föreslår en utredning som överlämnats till justitieminister Gunnar Strömmer.

Syftet är att ”nuvarande regel­verk ersätts med en ny, modernare reglering som tydligare anger när polisen får använda skjutvapen”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det är polismyndigheten som begärt att det nuvarande regleringen ska ses över, då den beskrivs som ”föråldrad och svårtillämpad i flera avseenden”.

”Förslaget inne­bär att polisen kan ha rätt att använda skjut­vapen i något fler situa­tioner än vad som är fallet i dag. Reglerna förutses däremot inte leda till en ökad använd­ning av skjut­vapen efter­som det ställs höga krav på nöd­vändig­het och försvarlighet” uppger regeringen.

Samtidigt föreslås även att befogenheten att skjuta för att tvångsomhänderta en person på grund av allvarlig psykisk störning tas bort, då den delen saknar stöd i internationella konventioner som Europakonventionen.

Utredningen leds av justitierådet Petter Asp, som föreslår att den nuvarande regleringen ersätts av en ny lag i januari 2025.

Utredningens förslag ska skickas på remiss till myndigheter, organisationer och andra som berörs, därefter det ska regeringen ta ställning till förslaget.

Läs även: Polistaktiken sågas efter Rosengårds koranupplopp

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag