Polisen populär bland Sveriges ungdomar

Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 15 nov 2017 2017-11-15
E-post 8

SVERIGE Sveriges poliser åtnjuter störst förtroende bland landets ungdomar. Åtminstone om man ska tro på Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning (NTU) som publiceras idag.

69 procent av tonåringarna mellan 16 och 19 år berättar att de har mycket eller ganska stort förtroende för polisen medan knappt var tionde svarar att de har lågt förtroende för myndigheten. Tonårskillar och tonårsflickor har lika stort förtroende för polisen, enligt NTU.

Vuxna mäns förtroende för polisen är betydligt lägre än tonårskillarnas. Var femte man mellan 20 och 34 år svarar att han har litet förtroende för polisen och andelarna ser sedan snarlika ut långt upp i 70-årsåldern.

Även äldre kvinnor har lägre förtroende för polisen än de yngre kvinnorna, men skillnaderna är inte lika stora som för männen.

Polisen är enligt NTU den myndighet i rättskedjan som allmänheten har störst förtroende för. Endast runt hälften av de tillfrågade uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för åklagarna och domstolarna. I botten hamnar Kriminalvården som endast 44 procent säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för.

Det finns fler intressanta parametrar i hur olika grupper ser på rättsväsendet.

De med en eftergymnasial utbildning har exempelvis en betydligt större tilltro till rättsväsendet jämfört med den övriga befolkningen. Utrikes födda har dessutom ett större förtroende för polisen och det svenska rättsväsendet än andra generationens invandrare har.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag