Polisinspektören förklarar varför de inte håller kvar vandaliserande utlänning: ”Vi måste titta på vad vi får göra”

Karin Eldblom i mitten. Foto: privat
  • Måndag 21 aug 2017 2017-08-21
E-post 3397

HALLSBERG Sjuttonårig utländsk medborgare vandaliserar kommunhuset och privatpersoners bilar i protest mot att han inte utvisas tillräckligt snabbt. Polisen har nu gripit honom tre gånger, varpå han fortsatt slå sönder bilar och byggnader. – I det här fallet så är ju personen av den åldern så att åklagaren inte helst vill anhålla på grund av personens ålder då. Så där försvinner vår möjlighet att fatta beslut, säger Karin Eldblom, polisinspektör i Hallsberg, till Nyheter Idag.

Nyheter Idag har tidigare rapporterat om hur en sjuttonårig utländsk medborgare löpt amok i den närkingska orten Hallsberg. Han vandaliserade flertalet bilar och slog sönder fönsterrutor på kommunhuset.

Vandaliserar bilar för att bli utvisad: Se när polisen tar honom

Motivet till vandalismen grundar sig i att Migrationsverket fattat beslut om att han ska utvisas från Sverige. Det är dock inte utvisningen i sig som sjuttonåringen är missnöjd med, det är att han inte utvisas tillräckligt fort som upprör honom.

Till bilägarnas och sjuttonåringens grannars förtret blev han släppt av polisen kort efter att han blev gripen första gången. Detsamma gällde andra gången. Nu har polisen honom för tredje gången.

Karin Eldblom, polisinspektör i Hallsberg, berättar varför polisen inte kan hålla kvar sjuttonåringen.

– Polisen kan ju gripa en person, ska personen då vara kvar för att den är misstänkt för brott så är det ju ett anhållande som ska till och då är det ju en åklagare som ska till. I det här fallet så är ju personen av den åldern så att åklagaren inte helst vill anhålla på grund av personens ålder då. Så där försvinner vår möjlighet att fatta beslut, säger Karin Eldblom, polisinspektör i Hallsberg, till Nyheter Idag.

Eftersom ingen åklagare vill anhålla sjuttonåringen försöker polisen istället med Socialtjänsten och Migrationsverket.

– I det här fallet har vi tagit kontakt med Migrationsverket också, eftersom de är inblandade. Socialtjänsten hade ju ingen möjlighet att göra något ingripande vid det här tillfället. Då är det migrationsverket vi riktar oss till och där finns det ett beslut om att den här personen ska lämna landet inom en snar framtid, vilket också är den här personens egna önskan.

Däri ligger också motivet till varför han vandaliserat Hallsbergs kommunhus och hallsbergsbors bilar. Hallsbergsbon Magnus Gräsberg kommer behöva betala minst 5000 kronor i självrisk för skadorna hans bilar åsamkats. Enligt Eldblom ska sjuttonåringen ha uppgett i förhör att hans intentioner inte är att orsaka skada, han vill bara utvisas.

– Ja, han har lämnat en förklaring till det. Det är inte för att han vill skadliggöra någonting, han vill lämna landet.

Eldblom förklarar att polisen gör vad de kan för att kunna bidra till någon form av lösning på dilemmat.

– Socialtjänsten, migrationsverket och polisen styrs av lagar oavsett vad vi vill eller vad vi tycker. Vi måste titta på vad vi får göra. I nuläget har alla berörda myndigheter gjort allt de kan göra. Men vi kollar ju på nu också, vad kan vi göra för att påskynda processen. Vad kan vi göra för att hjälpa den här ungdomen?

Enligt Eldblom är det inte ett vanligt förekommande fenomen, i Örebro Län, att utländska medborgare vandaliserar bilar och byggnader i hopp om att få bli utvisade.

Polisen kan inte uppge vilket nationellt ursprung sjuttonåringen har eller vart han ska utvisas.

– Oj, det vet jag inte. Det fattas avrapportering fortfarande. Ser inte om tolk använts.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag