Politikerna privatiserade hyresrätterna – Hyror höjdes med 45 procent

Faksimil: Alby inte till salu & Mitt Alby samt protokoll
  • Tisdag 24 okt 2017 2017-10-24
E-post 109

BOTKYRKA Trots medborgarnas protester röstade kommunpolitikerna för att sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggens hyresrätter. Privata bostadsföretaget Mitt Alby ansågs inte uppfylla kriterierna men fick ändå ta över de 1300 lägenheterna. Nu har de höjt hyrorna med 45 procent. 

Hyresrätter som tidigare ägdes av det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen privatiserades och såldes ut till företaget Mitt Alby. Mitt Alby har nu höjt hyrorna med 45 procent på vissa av lägenheterna. En trea som tidigare kostade 6500 kronor kostar nu 9300 kronor.

Hyreshöjningarna motiveras av bostadsföretaget med att man genomfört renoveringar. Totalt rör det sig om 30 lägenheter som Mitt Alby renoverat efter det att de boende flyttat ut.

Hyreshöjningarna har lett till starka protester från hyresgäster och boende i Alby. Det är inte första gången medborgarna protesterar mot den förda bostadspolitiken.

Avslog försöken att få till stånd en folkomröstning

Redan innan politikerna tog beslutet att sälja ut hyresgästernas lägenheter så organiserades ett folkinitiativ i kommunen. Ett folkinitiativ kan genomföras på kommunal och/eller regional nivå och syftar till att ge medborgare en chans att försöka påverka politiken mellan valen genom att samla in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning på kommunal eller regional nivå.

Om 10 procent av de röstberättigade i kommunen skriver under så krävs det att 66 procent av fullmäktiges ledamöter avslår folkinitiativet för att det inte ska bli av. Folkinitiativet i Alby avslogs dock av tjänstemännen, där man menade att 2000 av de 6000 underskrifterna inte var tillförlitliga.

Några kommunpolitiker försökte trots det förmå resten av fullmäktige att organisera en folkomröstning i kommunen så medborgarna själva skulle få bestämma hur de ville ha det. Det avslogs.

Mitt Alby uppfyllde inte kriterierna – Politikerna klubbade igenom beslutet ändå

I protokollet för kommunfullmäktiges beslut om utförsäljning 26 juni 2013 framgår det att Mitt Alby inte uppföljde de kriterier som ställts på företaget.

”Köparen Mitt Alby AB svarar inte fullt ut upp mot alla de kriterier som kommunfullmäktige ställda upp för et år sedan. Bedömningen är dock att köparen har både kapacitet och intentioner att vara en låpngisktig fastighetsägare i Alby och att köparen dessutom aktivt kommer att bidra till områdets utveckling i enlighet med fullmäktiges intentioner.”

Trots det röstade politikerna igenom utförsäljningen. Det privata bostadsbolag Mitt Alby tog över och har nu chockhöjt hyrorna.

LÄS ÄVEN: Ambassadör Håkan Juholt: ”Vi håller på att avveckla demokratin!”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag