Psykisk ohälsa och självmord ökar bland pensionärer

  • Måndag 16 apr 2018 2018-04-16
E-post 329

SVERIGE Varje år begår 1500 person självmord i Sverige och var fjärde av dem är över 65 år. Jöran Rubensson, Tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och Expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, skriver i en debattartikel om den växande psykiska ohälsan bland svenska pensionärer.

I en debattartikel i Expressen pekar Jöran Rubensson, Tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och Expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, på att psykisk ohälsa och självmord bland pensionärer är ett växande problem i Sverige.

I Sverige begår ungefär 1500 personer självmord varje år, ungefär var fjärde person som begår självmord är över 65 år. Självmord är speciellt utbrett bland äldre män och bland män över 85 år ligger antalet självmord 40 procent högre än för yngre män.

Enligt Äldrecentrum i Stockholm har psykisk ohälsa bland personer 77 år och äldre ökat med 68 procent mellan 1992 och 2012. Bland människor över 80 års ålder lider ungefär 30 procent av depression och nästan hälften av dem äter medicin som kan ge medicin.

Enligt Rubensson har psykisk ohälsa en större negativ påverkan på äldres livskvalitet än alla åldersrelaterade medicinska diagnoser tillsammans och orsakerna är flera. Debattören pekar även ut att trots de omfattande siffrorna väljer regeringen idag inte att avsätta några resurser för att hantera psykisk ohälsa bland äldre.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag