Rapport: Majoritet av invandrare blir inte självförsörjande

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Fredag 17 apr 2020 2020-04-17
E-post 2666

SVERIGE En majoritet av utrikesfödda har inte uppnått självförsörjning. Lägst försörjningsgrad har invandrare från Afrika och Mellanöstern visar ny rapport.

I den nya rapporten från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum har författarna, nationalekonomerna Johan Eklund och Johan P Larsson,  tittat på självförsörjningsgraden hos inrikes- och utrikesfödda. I dagens penningvärde räknas man med detta mått som självförsörjande om man tjänar runt 12 600 kronor i månaden efter skatt.

”En majoritet av utrikes födda i arbetsför ålder har under perioden 1990 till 2016 inte uppnått självförsörjning”, slår författarna fast.

Lägst självförsörjningsgrad hittas bland invandrare från Afrika och Mellanöstern. 2016 låg självförsörjningsgraden bland dessa på 38 respektive 36 procent. Det kan jämföras med att 73 procent av de som är födda i Sverige samt övriga Norden var självförsörjande samma år.

Vidare skriver författarna att utbildning ökar sannolikheten till självförsörjning i varierande grad beroende på var man kommer ifrån.

För personer från Afrika och Mellanöstern har utbildning och framför allt högre utbildning en svagare effekt än för de som kommer från Norden.

”Vad detta beror på tarvar ytterligare forskning men möjliga förklaringar är att formell utbildningsnivå överskattas bland utrikes födda alternativt att utbildningar från vissa regioner helt enkelt är betydligt sämre än svenska utbildningar. Resultaten som redovisas i SOU (2015:104) talar emot diskriminering som förklaring”, skriver forskarna.

Bli prenumerant

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag