Rättegången mot Aron Flam: Försvaret ifrågasätter att rättegången hålls

Foto: Frankie Fouganthin CC BY SA 2.0
  • Torsdag 24 sep 2020 2020-09-24
E-post 64

STOCKHOLM Under torsdagen hålls huvudförhandling i rättegången där Aron Flam åtalas för att ha brutit mot upphovsrätten. Flams advokat Monique Wadsted ifrågasätter att åklagaren inte lade ner fallet när beslaget av Flams böcker hävdes tidigare i sommar. – Varför åklagaren inte lade ner åtalet efter det att beslaget hävdes, det är oklart, säger hon till TT.

Vad är det som ska avgöras i domstol?

Är Aron Flams tiger att betrakta som en parodi på Bertil Almqvists "En svensk tiger"? Det skulle innebära att det inte handlar om ett upphovsrättsbrott.

Aron Flam har gjort en tiger som åklagare David Ludvigsson menar är en version av Bertil Almqvists klassiska bild En svensk tiger. Almqvists bild användes av staten under andra världskriget för en informationskampanj till svenska folket. Idag ägs rättigheterna till Almqvists bild av det privatägda Beredskapsmuseet som polisanmälde Flam. Åklagaren David Ludvigsson valde därefter att inleda förundersökning och därefter att åtala Aron Flam för upphovsrättsbrott.

Beredskapsmuseet och Bertil Almqvists dotter har yrkat på skadestånd och olika krav för försäljningen av böcker på sammanlagt drygt 3,8 miljoner kronor och vite på 1 miljon kronor.

I åtalet har Ludvigsson identifierat åtminstone fyra olika tillfällen som Aron Flam publicerat sin tiger förutom på framsidan av sin bok.

• på Facebook för första gången den 13 oktober 2017
• på Aron Flams hemsida för första gången den 9 februari 2018
• på Twitter för första gången den 13 augusti 2018
• på Instagram för första gången den 15 augusti 2018.

I juni beslagtogs Aron Flams lager med drygt 2 000 böcker i väntan på rättegång. Efter att Flam bytt advokat och överklagat beslutet hävde Patent- och marknadsöverdomstolen beslaget.

Nyheter Idags juridiske expert Mats Bergh pekar på en för åklagaren David Ludvigsson besvärande omständighet. När patent- och marknadsöverdomstolen hävde beslaget av böckerna skrev man i sitt beslut att åklagaren inte presenterade tillräckligt med bevis, trots att beviskraven var ”förhållandevis låga”.

– Det anges att det inte föreligger sannolika skäl. Om det står sig med samma motivering även i rättegången. Då kan frågan om obefogat åtal bli aktuell, säger Bergh.

Försvarsadvokaten Monique Wadsted är inne på samma linje.

– Varför åklagaren inte lade ner åtalet efter det att beslaget hävdes, det är oklart, säger hon.

Kammaråklagare David Ludvigsson har tidigare meddelat att han inte vill kommentera innan domen kommer. I juli skrev han i ett pressmeddelande: ”Det är ett mål som ytterst handlar om den principiella konflikten mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Nu får domstolen göra den slutliga avvägningen mellan de motstående intressena i det här konkreta ärendet”.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag