Rättsmedicinalverket redovisar första åldersbedömningarna: 70 procent bedöms vara över 18 år

  • Tisdag 30 maj 2017 2017-05-30
E-post 1355

STOCKHOLM Rättsmedicinalverket är nu klara med sina första rättsmedicinska utlåtanden om ålder i asylärenden. Av hittills 581 undersökta fall bedöms 134 möjligen vara under 18 år medan resultatet i 442 fall ”talar för” att den sökande är 18 år eller äldre. Det meddelar verket i ett pressmeddelande.

Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där det bedömts att den sökandes ålder är oklar. Av dessa asylsökande är fyra procent kvinnor och 96 procent män. Verket redovisar nu resultatet av de första 581 ärendena i ett pressmeddelande.

I 442 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre där 12 asylsökande var tjejer och 430 var killar.

I fem ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.

I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år. I den gruppen är en asylsökande tjej och 133 asylsökande killar.

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig. Undersökningarna utförs av rättsläkare och består av en röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Svaren delas in i en fyragradig sannolikhetsskala. ”Visar,” ”talar starkt för,” ”talar för” och ”talar möjligen för.”

De två förstnämnda bedömningarna används ej i åldersbestämningarna då de metoder som Rättsmedicinalverket använder vid medicinsk åldersbedömning inte når upp till den säkerhetsnivån. När det gäller den tredje nivån, ”talar för,” bedömer verket att det finns en risk för felbedömningar i 10 procent av fallen. I nivån ”talar möjligen för” är det ”mer sannolikt” att den undersökta personen är 18 år eller äldre respektive yngre än 18 år.

– Det finns felmarginaler i metoderna, men de felmarginaler som finns är, om man kan uttrycka sig så, till fördel för att man bedöms som barn, säger Rättsmedicinalverkets kommunikationschef Helena Norman till Nyheter idag.

Är risken stor att de som hamnar i gruppen ”talar för” att de är 18 år eller äldre får avslag på sina asylansökningar?

– Det kan jag absolut inte uttala mig om, säger Helena Norman. Det är migrationsverket som fattar besluten. De har samlad stödbevisning. Detta är bara en pusselbit i helhetsbedömningen som migrationsverket gör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag