Regeringen: Fler människor ska jobba längre

Ylva Johansson (S). Foto: Wikimedia commons
  • Tisdag 26 jun 2018 2018-06-26
E-post 593

STOCKHOLM Regeringen presenterar sitt förslag om att höja den så kallade las-åldern för att fler ska kunna jobba upp i en högre ålder. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att det idag råder en brist på äldre arbetskraft på grund av diskriminering.

Regeringen presenterar sitt förslag för att fler människor ska stanna i arbetslivet allt längre, idag den 25 juni presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ett förslag om att arbetsgivare inte längre kan avsluta anställningar när de anställda fyller 67 år, uppger Arbetet.

– Detta är en del av pensionsöverenskommelsen. Men för mig är det också en förstärkning av individens rättigheter och en del av kompetensförsörjningen som vi så väl behöver, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Från och med år 2020 kommer den så kallade las-åldern flyttas från 67 år till 68 år. År 2023 kommer den flyttas ytterligare ett steg till 69 år. Johansson uppger att hon gärna vill att folk ska fortsätta jobba efter att de fyllt 69 år, då med försämrat anställningsskydd.

Ylva Johansson vill gärna att fler jobbar upp i högre åldrar men att problem med dålig arbetsmiljö för de äldre är något som arbetsgivaren får ta ansvar för.

– Min första prioritet är att ingen ska bli utsliten på jobbet, men det här förslaget löser inte några arbetsmiljöproblem. Om man är sjuk ska man förstås inte behöva arbeta.

Johansson anser att det är ett problem att det råder en brist på äldre arbetskraft och att den bristen beror på en diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag