Regeringen kan köra över allmänintresset gällande byggplaner vid hög nivå av asylsökande

Foto: Flickr
  • Torsdag 26 okt 2017 2017-10-26
E-post 159

STOCKHOLM Från och med den 1 januari 2018 ska regeringen kunna göra undantag från plan- och bygglagen om det är en hög nivå av asylsökande. Förslaget innebär att undantag kan göras gällande det allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, kraven på bygglov och kraven på marklov.

Det var under onsdagen den 25 oktober som riksdagen godkände regeringens proposition om att införa undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande är på en hög nivå.

Propositionen som skickades av regeringen avser att i fall en ökad eller allmänt hög invandring måste regeringen få göra undantag i flera lagar. Bland annat ska regeringen kunna göra undantag när det gäller hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, kraven på bygglov och kraven på marklov.

Förslaget ska börja gälla från och med den 1 januari 2018. Med undantagen i plan- och bygglagen ska regeringen snabbt kunna anordna boenden åt asylsökande utan att behöva ta i hänsyn ordinarie regler. Undantagen skulle kunna möjliggöra att anläggninsboenden inrättas i lokaler, hyresrätter och nya bostäder. En byggnad kan också tas i bruk innan byggnadsnämnden gett sitt slutgiltiga beslut.

I förslaget är det även noggrant att ”Undantagen ska stå i proportion till de intressen som kraven avser att skydda och främja.”

Roger Hedlund (SD) uttrycker en oro, under riksdagsdebatten, över att beslutet kan köra över det kommunala självbestämmandet.

– På det sättet både kringgår man allmänhetens intressen och kör även över det kommunala självbestämmandet. Min fundering är om det är regeringens inställning att flyktingpolitiken i alla lägen ska gå före allmänhetens och kommunernas intressen.

Leif Nysmed (S) anser att Hedlund överdriver i sin oro och att undantagen inte kommer vara så ingripande.

– Undantagen ska vara proportionella i förhållande till de intressen som bestämmelserna avser att skydda och främja. Jag vill understryka att de ska vara proportionella. De ska vidare endast få avse åtgärder för ändring av byggnadsverk, nybyggnad av enkla byggnadsverk och åtgärder som pågår under högst tre år.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag