Regeringen lånar mer pengar nästa år – Statsskulden ökar på grund av asylsökare

Statsminister Stefan Löfven (t.v) och finansminister Magdalena Andersson (t.h). Foto: Björn Bergman / photo2be.com
  • Lördag 12 Dec 2015 2015-12-12
E-post 465

SVERIGE Finansminister Magdalena Andersson berättar i Sveriges Radio Ekots lördagsintervju att den rödgröna regeringen har för avsikt att låna upp pengar inför nästa år. – Upplåningen kommer att öka nästa år i och med att vi får ökade kostnader för antalet asylsökande, säger hon.

Sveriges statsskuld väntas öka nästa år med anledning av de ökade kostnaderna i spåren av det rekordstora antalet asylsökare som kommit i år. Det förklarade finansminister Magdalena Andersson i Sveriges Radio Ekots lördagsintervju.

– Upplåningen kommer att öka nästa år i och med att vi får ökade kostnader för antalet asylsökande. Sedan när de kommer ut på arbetsmarknaden krävs ytterligare resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det kommer kanske att krävas resurser för olika insatser, och det vore inte lämpligt att finansiera krona för krona, förklarade Andersson till Sveriges Radio.

Inte bara pengar – Det behövs även tid

Ett av exemplen på utgifter som Sveriges Radio adresserade var att Migrationsverket behöver 70 miljarder de närmaste två åren. På frågan om hur stor utmaning det är rent finansiellt, svarade Andersson att alla problem inte nödvändigtvis är av ekonomisk karaktär. Tid är också en viktig faktor för att lösa de problem som väntar samhället.

– Självklart är detta en utmaning ur ett finansiellt perspektiv. Men sen ska vi säga, det finns en del av det här som inte kan lösas med pengar. Fler lärare behöver utbildas, det tar tid oavsett hur mycket pengar man sätter till. Likadant att bygga bostäder, det tar tid oavsett hur mycket pengar man sätter till.

Och tuffare kommer det blir i spåren av det stora antalet asylsökare till Sverige. Stora delar av svensk välfärd, men även reformutrymme, kan tvingas behöva stå tillbaka för att täcka upp de mer akuta utgifterna vad gäller migranter.

– Självklart kommer det påverka de offentliga finanserna. Det kommer kräva både att vi lånar och att vi sparar, sade Magdalena Andersson.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag