Regeringen minskar inkomstklyftorna – Men bara med några promille

Gini-koefficentens utveckling sedan 1995. 0 = alla tjänar lika mycket 1 = en person äger allt. Faksimil: Arbetet.se
  • Tisdag 10 okt 2017 2017-10-10
E-post 49

SVERIGE Regeringen minskar inkomstklyftorna, men bara med några promille. Det visar siffror från SCB och finansdepartementet, som tidningen Arbetet gjort en sammanställning av. 

Inkomstklyftorna minskar till följd av den socialdemokratiska regeringens politik, men det är en mycket knapp skillnad jämfört med Alliansregeringen. Det rapporterar Arbetet.

Sveriges höginkomsttagare har gynnats av politiken de senaste 20 åren. Löfvens regering har i en mycket liten utsträckning klarat att minska inkomstskillnaderna trots att det är ett av regeringens uttalade huvudsakliga mål.

Under Alliansregeringens år vid makten ökade de disponibla inkomsterna för samtliga inkomstgrupper. Minst ökade de för den tiondel av befolkningen med lägst inkomster, de fick sju procent mer i plånboken att röra sig med. Bäst gick det för den tiondel av befolkningen som tjänade allra mest, de fick tio procent mer i plånboken att röra sig med. I kronor och öron handlar det om cirka 7000 kronor mer för de fattigaste och 60 000 kronor mer för de rikaste.

Den socialdemokratiska regeringen har inte hunnit sitta åtta år, som Alliansen, men det går ändå att skönja ett annat mönster.

För de 40 procent av befolkningen som har högst inkomster har socialdemokraternas reformer gett dem någon tiondels procent lägre inkomster. För de 50 procent av befolkningen som tjänar lägst har inkomsterna istället ökat.

Den grupp som tjänade minst  på politiken under Alliansregeringen, den tiondel av samhället som hade näst lägst inkomster, är de som nu gynnas mest av regeringens politik.

– Alliansregeringens politik innebar ett systemskifte i synen på arbetsinkomstbeskattning. Den gynnade kraftfullt alla med jobb. När vi sedan fick en ny regering så har det inte skett några stora återställare. Socialdemokraterna gick inte heller till val på det, säger nationalekonomen Daniel Waldenström, expert på inkomstfördelningsfrågor, till Arbetet.

I ett längre perspektiv är Sverige det industriland som uppvisar störst ökning i inkomstskillnader. Enligt finansdepartementet har den sittande regeringens politik bidragit till att minska inkomstskillnaderna med 4-5 promille.

LO-ekonomen Anna Almqvist poängterar, för Arbetet, att klyftorna ökat en längre tid, oavsett regeringens partitillhörighet. Hon säger att utvecklingen inte kan vändas med en enda reform men att utvecklingen är ett resultat av politiska beslut, varmed det är möjligt att ändra på det i det långa loppet. Enligt Almqvist har socialdemokraternas politik bidragit till att bromsa inkomstklyftorna i Sverige, men det har inte gjorts tillräckligt.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag