Regeringen pekar ut Nyheter Idag i rapport om ”det vita hatet”

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Nyheter Idag/Faksimil
  • Måndag 13 Nov 2017 2017-11-13
E-post 3222

SVERIGE Nyheter Idag pekas ut i en rapport om ”det vita hatet” som publiceras idag. Det är Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi) som fått i uppdrag från regeringen att kartlägga kommentarer som skrivs på sajter på internet.

Har du någon gång skrivit en kommentar till en artikel som publicerats på Nyheter Idag? I sådana fall har du troligen blivit kartlagd av Foi som samlat in och gått igenom 16 143 kommentarer från tusentals Facebookanvändare som kommenterat på Nyheter Idag.

Förutom Nyheter Idag har även kommentarer på sajter som Avpixlat/Samhällsnytt, Nordfront, Motgift, Nordisk ungdom och Nya tider kartlagts. Nyheter Idag är den enda av de kommentars­registrerade aktörerna som använder sig av ett Facebook­baserat kommentarssystem där den som kommenterar gör det i eget namn.

Rubriken på rapporten är ”Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer” och beställare av den är kultur­departementet. Det uttalade syftet med rapporten är att ”ge en inblick i några olika digitala miljöer vars gemensamma nämnare är att de alla är främlings­fientliga”.

En stor del av texten ägnas åt att redogöra för det man menar är främlingsfientlig psykologi, ”hatsymboler” som exempelvis mjölk och ok-tecknet samt att rangordna kommentarer utifrån ”hatintensitet”. Att uttrycka hot, svordomar eller nedsättande epitet anses vara exempel på hat, men även uttryck för oro eller rädsla anses vara hat.

I synnerhet är det kommentarer om 21 offentliga personer inom media eller politiken som Foi intresserar sig för. Det framgår inte av rapporten på vilket sätt Nyheter Idag är relevant för den eller om några av de hatiska eller hotfulla kommentarerna återfunnits på sajten.

I rapporten finns även en feministisk så kallade genusanalys av innehållet i de studerade kommentarerna.

Redaktör för rapporten är Lisa Kaati på Uppsala universitet. Nyheter Idag har utan framgång sökt henne för mer information.

Nyheter Idags chefredaktör Chang Frick avböjer i nuläget att kommentera rapporten.


Efter att flera läsare hört av sig har en omröstning som tidigare fanns längst ned i artikeln tagits bort.

Frågeställningen utgick ifrån den problemformulering som Foi ställt upp där myndigheten menar att det är en form av hat att uttrycka oro eller rädsla (för samhällsutvecklingen) i kommentarer på internet. I deras värld kopplas sådan oro och rädsla samman med ”det vita hatet” och en syn på Sverige om att landet är på väg åt fel håll. Myndigheten likställer känslouttryck om oro och rädsla med rena dödshot, hat, svordomar, könsord eller pejorativa uttryck. I Foi:s värld är allt detta samma sak.

Det var denna problemformulering vi utgick ifrån, men man kan naturligtvis ha synpunkter på den världs- och verklighetsbild som Foi:s synsätt ger uttryck för.

Vi beklagar om någon tog illa vid sig.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag