Regeringen vill förbjuda sexköp utomlands – trots tung kritik från juridiska instanser

Regeringen, vänstern och de kristna. Det är viktigt att förbjuda saker. Montage: Nyheter Idag
  • Torsdag 7 Dec 2017 2017-12-07
E-post 1288

SVERIGE Idag lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att svenska medborgare kan dömas för att ha betalat för sex, även i länder där sexköp inte är olagligt. Regeringens egen utredare avrådde från förslaget, men nu kan det ändå bli verklighet eftersom KD kan tänka sig att stödja regeringen och Vänsterpartiet i frågan.

Justitieminister Morgan Johansson (S) skrädde inte orden när presenterade det nya lagförslaget.

– Att få stopp på den här människohandeln, vi talar ju om en sexuell slavhandel faktiskt, det har varit en av våra allra viktigaste prioriteringar. Detta är också ett vallöfte, något som vi drev redan i opposition och som vi nu levererar, säger Morgan Johansson till Ekot.

Det var inte helt oväntat. Redan för ett drygt år sedan, i november 2016, förklarade Morgan Johansson att ett lagförslag skulle komma under 2017. Regeringen och Vänsterpartiet såg det som en viktig fråga att driva, och Kristdemokraterna kunde tänka sig att stödja förslaget.

Utspelet stötte genast på patrull på tidningarnas ledarsidor. DN:s ledarredaktion skrev ”Att kriminalisera sexköp utomlands är helt enkelt en dålig idé.” och Johannes Forsberg på Expressen skrev ”Vad regeringen framför allt verkar vilja uppnå med förslaget är att odla bilden av sig själv som en feministisk regering. Sådant ska inte strafflag användas till.”

Det hjälpte inte heller regeringen att deras egen utredare, i utredningen SOU 2016:42, hade avrått från förslaget.

För att svenska medborgare ska kunna dömas i Sverige för handlingar begångna utomlands krävs vanligtvis att det råder dubbel straffbarhet, det vill säga att handlingen är brottslig i bägge länderna. Detta grundar sig i icke-inblandningsprincipen, att staters suveränitet ska respekteras.

Det finns undantag från kravet på dubbel straffbarhet, exempelvis sexbrott mot barn, människohandel och äktenskapstvång. Undantagen motiveras oftast med att det finns bred internationell samsyn i synen på dessa brott, även om just äktenskapstvång istället motiveras med brottets ofta gränsöverskridande karaktär. Det är till denna lista med undantag som regeringen nu vill lägga köp av sexuell tjänst.

Regeringens förslag har tidigare kritiserats av tunga juridiska remissinstanser som Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Advokatsamfundet. De som ställt sig positiva är bland annat Centerpartiets kvinnoförbund, som även drivit frågan om ett statligt porrfilter.

Kritiken mot förslaget handlar i första hand om bristen på internationell samsyn. I många länder är det inte olagligt att betala för sexuella tjänster. Det bekommer inte Morgan Johansson.

– För att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före, säger han till Ekot.

En annan kritik är att undantagen från kravet på dubbel straffbarhet är tänkta att riktas mot i första hand grova brott, vilket sexköp inte kan anses vara ur juridisk synvinkel. En annan fråga där det saknas internationell samsyn är våldtäkt inom äktenskapet, vilket i Sverige ses som ett grövre brott än sexköp, men regeringen har inte lagt fram något förslag om att undanta denna handling från kravet på dubbel straffbarhet.

Det har även framförts att förslaget riskerar att undergräva icke-inblandningsprincipen vilket i förlängningen kan leda till att exempelvis utländska medborgare som har gjort abort i Sverige kan straffas i hemländer där abort är förbjudet. Ett annat problem är att lagen riskerar att bli verkningslös eftersom de misstänkta brotten kommer att bli svåra att utreda, vilket i sig undergräver förtroendet för rättsapparaten.

Regeringen har stöd av Vänsterpartiet men måste få med sig ytterligare ett parti för att förslaget ska gå igenom. Kristdemokraterna ser ut att kunna bli tungan på vågen och har på ett riksting beslutat att verka för att sexköpslagen ska gälla även för sexköp utomlands. De har dock avvaktat den färdiga propositionen innan de tar slutgiltig ställning.

– Om Sverige nu vill vara en förebild på det här området så tror jag att det här är en viktig lagstiftningsförändring, sade Desirée Pethrus, KD:s jämställdhetspolitiska talesperson, till Sveriges Radio förra året.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag