Regeringen vill hindra granskning av makten

Regeringens lagförslag innebär att offentlighetsprincipen luckras upp och att grävande journalistik försvåras när regeringen vill skydda offentliga chefer och tjänstemän. Foto: Benjamin Horn (CC-BY 2.0)
  • Onsdag 9 mar 2016 2016-03-09
E-post 1661

SVERIGE Regeringen vill hemligstämpla alla offentliganställdas personnummer, det framgår av justititiedepartementets promemoria Ds 2016:2. Om förslaget klubbas innebär det att arbete med grävande journalistik försvåras och att offentliga makthavare som begått oegentligheter skyddas från granskning.

Förslaget om sekretessbeläggning av offentliganställdas personnummer återfinns i promemorian Ds 2016:2. Det blir från och med i nästa år som myndigheter ska befrias från skyldighet att lämna ut anställdas personnummer, om justitiedepartementet får som de vill. Om lagförslaget godkänns av riksdagen innebär det att det blir svårare att granska makthavare och offentliganställda.

Förslaget om ändring i offentlighets- och sekretesslagen har väckt kritik bland några av landets främsta journalister.

”Tillgången till myndighetsanställdas personnummer är i många fall helt avgörande för journalistiska granskningar”, skriver 15 grävjournalister på DN Debatt.

Personnummer är oumbärliga nycklar till de offentliga registren och därför ett självklart redskap i granskningen av makten.

Även allmänheten kan lämna remissvar

Lagförslaget ligger nu ute på remiss hos remissinstanserna. Bland de som utsetts till remissinstanser finns offentliga arbetsgivare och andra myndigheter, men även Journalistförbundet och Tidningsutgivarna.

Något som inte alla känner till är att även allmänheten kan lämna remissvar, såväl organisationer som privatpersoner. Svar mejlas till [email protected], men senast den 10 maj 2016. På regeringens webbplats förklaras kortfattat hur ett remissvar skall vara utformat.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag