Regeringens effektskatt utplånar kärnkraftverk – Expert: ”Riskerar ersättas med fossil kraftproduktion”

Regeringens politik riskerar leda till ökade elpriser och import av smutsig dyr kolkraft. På bilden ett kolkraftverk i Polen. Foto: Nyheter Idag / Wikimedia Commons
  • Torsdag 7 jan 2016 2016-01-07
E-post 2712

SVERIGE Den rödgröna regeringens straffskatter på kärnkraftverken riskerar att sätta Sverige i en krissituation med ökade elpriser som följd av elimport, men kan även leda till elbrist. – Överföringskapaciteten är inte oändling, varnar Magnus Thorstensson på Svensk Energi när Nyheter Idag talar med honom.

Den statliga elproducenten Vattenfall varnar för att den rödgröna regeringens effektskatt, en slags straffskatt för kärnkraft, leder till att svenska kärnkraftverk i praktiken är olönsamma. Det beror på att svensk kärnkraft får en konkurrensnackdel mot exempelvis kärnkraftverk i Finland, Baltikum eller Ryssland.

Fortsätter det som det ser ut idag är risken stor att svensk kärnkraft stängs ner helt och hållet. Det skulle i praktiken betyda en enorm kapitalförstöring, enligt uträkningar Dagens Industri gjort handlar det om stoleksordningen 35-40 miljarder, pengar som skattebetalarna förlorar.

– Det vore förödande för elförsörjningen och dessutom hotas enorma värden. Nu måste regeringen ta sitt förnuft till fånga och agera, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Generation, till Dagens Industri.

Experten varnar: Stor sannolikhet att kärnkraften ersätts av fossil kraftproduktion

Nyheter Idag har pratat med Magnus Thorstensson, expert på elmarknaden hos Svensk Energi. Han förklarar att elmarknaden och handeln med elenergi är komplicerad, men bygger i grunden på utbud och efterfrågan. En effekt av stängda kärnkraftverk kommer i vart fall påverka plånboken.

– Handeln över gränserna beror på olika priser, vi både exporterar och importerar el. Om vi minskar utbudet genom att stänga kärnreaktorerna kommer priserna att öka, säger Thorstensson.

Samtidigt finns ytterligare en faktor som ställer till det, det går inte att importera hur mycket el som helst från valfritt land. Begränsningen sitter helt enkelt fysiskt, en elkabel har en begränsad överföringskapacitet. Med stängda kärnkraftverk minskar marginalerna för att nå en effektbalans i Sverige, vilket skulle kunna leda till elbrist och skenande elpriser.

– Överföringskapaciteten är inte oändlig. Om priserna blir högre i Sverige kommer kraften att gå hitåt från omkringliggande länder. Sen är frågan, kommer vi kunna importera all den el som den nedstängda kärnkraften motsvarar? Det beror dels på om det finns tillräcklig överföringskapacitet i ledningarna, dels om det finns tillräcklig elproduktion i länderna runtomkring.

En ironisk effekt, förutom ökade elpriser, är även att den rödgröna regeringens straffskatt på koldioxidfri kärnkraftsel kan ge ett rakt motsatt resultat mot vad man egentligen vill uppnå. Importerar vi el från exempelvis Tyskland kan den mycket väl vara producerad i kolkraftverk.

– Sannolikheten är ganska stor att när vi stänger ner en icke-fossil kraftproduktion kommer den ersättas med fossil kraftproduktion på kort sikt. Men det hänger som sagt på priserna.

Med minskade marginaler mellan utbud och efterfrågan ökar behovet av reglerkraft som snabbt kan sättas in för att undvika effektbrist och frånkoppling av el. Sådan reglerkraft utgörs av exempelvis gasturbiner, ett dyrt sätt att producera el som dessutom bidrar ytterligare till koldioxidutsläpp.

Statistik från Svensk Energi visar att 2014 hade Sverige störst nettoimport av elkraft från Norge, där elproduktion i huvudsak sker med vattenkraft. Men den importen styrs bokstavligen av vädret, om nivåerna av vatten i kraftverkens dammar är låg kommer elpriset i Norge att öka samt effektbrist riskerar uppstå för svensk del. I ett sådant läge, med nedstängd kärnkraft, är Sverige i mycket stort behov av elimport.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag