Regeringens förslag: Skolor ska motverka rasism mellan invandrargrupper

Foto: Flickr
  • Onsdag 20 dec 2017 2017-12-20
E-post 348

SVERIGE Skolverket kommer under torsdagen den 21 december få i uppdrag av regeringen att jobba för att utveckla verktyg som ska motverka rasism och radikalism på skolor. Flera skolor har uppget att de inte vet hur de ska hantera situationer där rasism mellan invandrargrupper uppstår.

Under onsdagen den 20 december uppger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att Skolverket ska ge lärare särskilt stöd för att bemöta antisemitism och rasism mellan invandrargrupper, uppger Expressen.

Fridolin uppger att skolor uttryckt enorma svårigheter med att ta tag i fall där elever utsätts för rasism och antisemitism av olika invandrargrupper.

– Det är en verklighet. Jag vet skolor som jobbar väldigt starkt med det, men det finns också skolor där lärare vittnar att det har varit svårare därför att man inte på samma sätt har sett och förstått rasismen, uppger Gustav Fridolin till Dagens Nyheter.

Under torsdagen den 21 december kommer regeringens regleringsbrev ge Skolverket ett särskilt uppdrag ”att utveckla stödet till lärare och skolor att upptäcka och identifiera elever som är i riskzonen att radikaliseras.”

Utbildningsministern uppger att idén till satsningen kom efter ett samtal om värdegrundsarbete med Malmö kommun som försöker bygga verktyg för att bemöta radikalism. Ett arbete som är väldigt mycket svårare för mindre kommuner.

– Det kan handla om vilka verktyg du som lärare behöver för att ta klassrumsdiskussionerna. Hur jag tar dem på ett sätt där jag står stadigt på den demokratiska värdegrunden, samtidigt som jag kan få eleverna att lyssna och därigenom också påverka den här elevens hela liv och framtid. Och i förlängningen också tryggheten för skolan och tryggheten för andra elever, uppgav Gustav Fridolin, till Dagens Nyheter.

Exakt hur arbetet för att forma dessa verktyg ska gå till är inte klart. Det kommer bli Skolverket som under torsdagen får i uppdrag att konkretisera uppdraget och anpassa det för kommuner att jobba med.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag