Region Uppsala fortsatte skicka okrypterade patientjournaler utomlands

Foto: Staffan Claesson Creative Commons
  • Tisdag 3 sep 2019 2019-09-03
E-post 16

UPPSALA Tusentals personer kan ha fått sina personuppgifter skickade till andra länder utan kryptering av Akademiska sjukhuset i Uppsala avslöjar DN. Högsta chef för Region Uppsala sedan i maj är Stefan Löfvens förra statssekreterare Emma Lennartsson som 2017 fick gå för sin roll i Transportstyrelsenskandalen.

Förre regiondirektören Staffan Isling tog den 8 maj ett beslut i enlighet med GDPR som infördes i maj förra året, att Region Uppsala inte ska lagra eller sända patienters personuppgifter om de inte krypteras. Något man tidigare gjort under lång tid, enligt SVT.

Isling beslutade också att godkänna användningen av tillfälliga krypteringslösningar tills man hade en långsiktig krypteringslösning.

I en anmälan som Region Uppsala gjort till Datainspektionen framgår att det trots detta skickats sekretessbelagda och känsliga personuppgifter okrypterat utomlands till hemländerna för utländska patienter.

I sin anmälan, som är gjord för någon månad sedan, gör Region Uppsala uppskattningen att det handlar om mellan 10 000 och 100 000 uppgifter och 1 000 och 10 000 patienter som påverkats.

Datainspektionen meddelade på tisdagen på sin hemsida att man inlett en granskning av Region Uppsala.

–Nu vill vi bland annat ta reda på om regionen har haft stöd för att behandla personuppgifterna på detta sätt, säger juristen Alli Abdulla som deltar i Datainspektionens granskning, i ett pressmeddelande.

Nu ska Region Uppsala svara på Datainspektionens frågor.

– De exakta ändamålen för den här behandlingen är också frågor som vi kommer att få svar från genom granskningen. Nu får regionen tid på sig att besvara frågorna. När ärendet är tillräckligt berett kommer vi att kunna fatta ett beslut, säger Alli Abdulla till DN.

En dryg månad efter Isling tog beslutet efterträddes han på sin post av Emma Lennartsson som då blev tillfördnad regiondirektör.

Emma Lennartsson, som var statssekreterare åt Stefan Löfven och dessförinnan chef på Socialdemokraternas partikansli, avgick hastigt under sommaren 2017 sedan det framkommit att hon fick kännedom om IT-skandalen på Transportstyrelsen redan i februari 2016, en skandal som avslöjades av DN:s Kristoffer Örstadius och Mikael Holmström. Det var tio månader tidigare än vad som tidigare hade framkommit.

Transportstyrelsenskandalen bestod av att stora mängder känsliga uppgifter, bland annat för personer med skyddade personuppgifter, gjordes tillgängliga för ej säkerhetsklassad personal på utländska företag. Regeringen informerades bland annat av Säkerhetspolisen om farhågor om hanteringen. Men inget gjordes. Bland annat skyllde dåvarande inrikesminister Anders Ygeman – som nu gjort comeback som digitaliseringsminister – att han inte kunde boka något mötesrum som skäl för att han inte förde information vidare.

Tillsättningen av Lennartsson beslutades av regionstyrelsens arbetsutskott.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag