Rekordmånga fällningar i Pressens Opinionsnämnd – TT och SVT i skamvrån

En av skärmdumparna är från SVT, så den klarade sig.
  • Torsdag 31 maj 2018 2018-05-31
E-post 150

SVERIGE På onsdagen fälldes 35 tidningar av Pressens Opinionsnämnd (PON) för att ha brutit mot god publicistisk sed, att jämföras med totalt 33 fällningar under hela 2017. Anledningen till 31 av fällningarna var ett automatpublicerat TT-telegram, som i sin tur byggde på uppgifter från SVT. Varken TT eller SVT kan dock själva klandras enligt rådande regelverk.

I PO:s årsberättelse för 2017 konstateras att det för första gången funnits anledning att gå vidare mot anmälningar av TT-telegram som med eller utan granskning publicerats på ett flertal medieplattformar. Avgöranden i tre ärenden väntades komma under våren 2018, varav det första kom i slutet av februari då åtta tidningar fälldes för att ha pekat ut en fullständigt oskyldig person såsom dömd för sexuella trakasserier.

Den 30 maj var det dags igen, då 35 tidningar fälldes av PON för att ha namngivit en psykiatriker som blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). PON konstaterar att anmälningar som inte är väl underbyggda saknar nyhetsvärde och att den utpekade psykiatrikern inte var att anse som en offentlig person. Det ursprungliga TT-telegrammet innehöll också vissa sakfel som senare rättades, men detta har inte påverkat PON:s beslut.

Av dessa 35 fällningar utgjorde TT-telegrammet grund för 31 av dem. Expressen/GT hänvisade till en egen granskning, och tre andra tidningar uppgav att de gjort refererat av en nyhet från SVT som innehåller i stort sett samma information, inklusive samma fel, som senare samma dag publicerades av TT. Varken TT eller SVT faller under PO/PONs domvärjo och kan följaktligen inte fällas.

– De enskilda utgivarnas ansvar är naturligtvis en grundläggande princip, men utan att rubba på den skulle TT gärna bli en del av det pressetiska systemet och på ett tydligare sätt kunna ta pressetiskt ansvar för det material vi förser våra kunder med. Men som de nuvarande stadgarna ser ut är det troligen inte möjligt, säger TT:s vd och chefredaktör Jonas Eriksson i ett redaktionsmeddelande angående de senaste fällningarna.

Nyheten från SVT som låg till grund för TT-telegrammet finns fortfarande kvar på SVTs hemsida, men den artikeln är det ingen idé att anmäla, och inte enkom för att anmälningstiden har gått ut, utan för att SVT inte är en del av det pressetiska systemet. För tv- och radiosändningar går det att vända sig till Granskningsnämnden, men innehållet på webbsajterna går inte att anmäla.

– Nej, det skulle i så fall vara om de stäms inför domstol, om det handlar om ett lagbrott. Men det finns ingen etisk granskning av SR:s, SVT:s eller TV4:s sajter, säger Pressombudsman Ola Sigvardsson till Nyheter Idag.

–Det är en av de sakerna som vi hoppas kunna förändra genom att vi går från en pressombudsman till en medieombudsman och en medieetisk nämnd, om vi tar det steget, vilket huvudmännen är överens om att vi ska göra och har gått ut med offentligt, då kommer ju de här sajterna i framtiden att ha en etisk granskning, avslutar han.

Bara halva året har passerat, och redan har antalet fällningar slagit rekord. Med ytterligare ett ärende att avgöra som rör TT-telegram kan vi vänta oss att fjolårets siffror fördubblas, eller till och med tredubblas.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag