Rektorn för den muslimska friskolan: Sverige har misslyckats med integrationen

Foto: Google Maps & privat
  • Torsdag 15 jun 2017 2017-06-15
E-post 696

ÖREBRO Om politikerna bara gjort ett bättre arbete med att integrera muslimer i Sverige hade inte den muslimska Al-Salam-skolan behövts, det menar dess rektor. – Här i sverige har vi misslyckats med integrationspolitiken, tyvärr. Det är tydligt, säger skolans rektor Shahin Mahmod till Nyheter Idag. 

Nyheter Idag har sökt rektorer för flertalet muslimska friskolor men få har varit tillgängliga för att svara på frågor gällande sina respektive skolverksamheter. Ett undantag är Shahin Mahmod, rektor på den muslimska friskolan Al-Salam-skolan i Örebro.

I intervjun med Nyheter Idag redogör Shahin för sin syn på svensk integrationspolitik och att det är viktigt, för att motverka bildandet av parallellsamhällen, att barnen lär sig att de är svenskar i första hand.

Enligt Shahin Mahmod har man lyckats skapa en god studiero på skolan men att det skulle ha något med religion att göra avfärdar han direkt. Istället menar han att det handlar om att ha en god kontakt mellan föräldrar och skolan samt att fungerande kuratorer, elevhälsoteam och studievägledare är en nyckel till framgång.

Hur är det med undervisning i Islam och sånt där, hur jobbar ni med det?

– Idag har vi skolans profil som är arabiska språk och kultur, däri ligger Islam, men vi har tagit det på en lättare nivå. Det är fyra timmar i veckan, två till språk och två till kultur.

När det gäller tolkningar av Islam vill han helst inte uttala sig då han inte anser sig tillhöra rätt sorts expertis utan hänvisar istället till skolans stiftelse, Al-risalah-stiftelsen.

Men skulle du säga att det finns en eller flera tolkningar av Islam?

– Det finns olika grupper, jag kan säga att det finns olika tolkningar, liksom i kristendomen och judendomen. Det finns grupper som har åsikter och tolkningar inom samma religion.

– Här hos oss är det blandat. Vi har från sunnigruppen och vi har från shiagruppen och inom sunni finns det flera grupper och samma sak med shia. Så vi har från alla tankar och budskap kan man säga.

Vid frågan om han kan specifiera vilken form av tolkning som lärs ut på skolan och om han, i egenskap av rektor, har en påverkan på dess innehåll svarar han:

– Den första strukturen, kan man säga är att vi har lärt barnen att i första hand är de svenskar. Vi vill uppfostra barnen under svenska paraplyet, inte under religionens paraply.

Skulle du säga att det finns religiösa friskolor i Sverige som gör tvärtom, som undervisar barn att de i första hand är muslimer?

– Nej, det vet jag inte om det finns sådana skolor, men folk! Jag känner folk som säger att de är muslimer men att de bor i Sverige. Men vår tolkning är att vi är svenska muslimer, vår nationalitet är prioriterad först. Den värdegrunden för hur vi lär dem och hur vi visar dem, det är svenska lagar och regler. Det är enbart det, för vi bor här i Sverige.

Shahin berättar att man tar i hand på skolan, oavsett om det är en kvinna eller man man hälsar på och att han har svårt att förstå varför man inte skulle göra det.

Shahin får höra att vi ringer runt till muslimska friskolor i hopp om att få svara på frågor gällande synen på Islam, undervisningen och attityderna gentemot svenska samhället.

– Det blir svårt, för det är inte alla som ställer upp på sådana frågor. För min del så är det tråkigt. Alltså samhället behöver förklaring. Folk behöver få veta vad muslimer tänker, vad vi gör, vad händer egentligen på de fristående skolorna som är muslimer?

Vad är det som skiljer ut Al-salam-skolan från en kommunal skola, vari ligger behovet av dess verksamhet?

Shahin ger ett exempel gällande muslimska föräldrar som vägrar låta sin barn delta i undervisning som anses haram, exempelvis musikundervisning. Han menar att kommunala skolor saknar metoderna för att förklara varför undervisningen är utformad som den är.

– Här, hos oss, har jag kämpat nästan ett år med föräldrarna och förklarat för dem, vad betyder musikundervisning? Den här metoden finns inte i kommunala skolor att förklara för folk som kommit utanför Sverige, som inte känner igen hur samhället fungerar.

Enligt Shahin finns det en naiv syn gällande invandrares etablering i svenska samhället. Han säger att det krävs mer omfattande utbildning än bara något år på komvux för att förstå hur Sverige fungerar.

– Nu idag har jag inte en enda familj där man är emot musiken, alla vet vad musiken betyder, det är kunskap.

Han berättar även att det främst är invandrare från ”Afrika-delen” som har svårt att hantera frågor som den om barnens delaktighet i exempelvis musikundervisning. Han vill dock inte peka ut något specifikt land eller folkgrupp.

Men då skulle man nästan argumentera för att om kommunen hade gjort detta från början då, anställt dig via en specialtjänst med att prata med familjer på det här sättet, då hade man inte behövt Al-Salam-skolan?

– Absolut! Flera gånger har jag lagt förslag om att vi behöver satsa på det sättet! Om vi skulle uppfostra de på något annat sätt skulle vi skapa ett parallellt samhälle och då är det Sverige som helhet som förlorar.

Enligt Shahin Mahmod behövs ett starkare integrationsarbete, han dömer ut den förda politiken på området.

– Här i sverige har vi misslyckats med integrationspolitiken, tyvärr. Det är tydligt.

När Örebro-moskén kommer på tal vill han helst inte uttala sig.

– För min del tycker jag att moskén har ett positivt budskap om den gruppen som styr moskén känner till hur samhället fungerar.

Upplever du att det inte riktigt är så med moskén i Vivalla?

– Nja, nej, jag vill inte riktigt kommentera med Vivallamoskén. Överallt i Sverige så finns det personer som inte är kompetenta för den rollen. Men det är lång process så jag håller mig till att prata om skolan.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag