Riksbankens Åtgärder Förväntade när Svenska Kronan Står Under Tryck

  • Onsdag 11 okt 2023 2023-10-11
E-post


Sveriges ekonomi upplevde en starkare än förväntad återhämtning i juli efter en betydande
nedgång föregående månad, enligt preliminära uppskattningar från Sveriges statistikbyrå.
Enligt Statistiska centralbyrån ökade bruttonationalprodukten (BNP) med 0,5% jämfört med juni,
medan den minskade med 0,8% jämfört med juli 2022. Denna tillväxt överträffade det
genomsnittliga estimatet på 0,4% månatlig tillväxt som analytiker som intervjuats av Bloomberg
hade förutspått.

Dessa data kommer i en tid när Sveriges ekonomiska utsikter har drabbats av bakslag, på
grund av minskad efterfrågan på nationens export, tillsammans med pågående
tillväxtutmaningar som trög hushållskonsumtion och en plötslig nedgång i bostadsbyggandet.
Som ett resultat har vissa analytiker förutspått två på varandra följande år av ekonomisk
nedgång, vilket har lett till ökad marknadsvolatilitet. I sådana omständigheter blir det avgörande
att förstå hur man effektivt kan följa aktiemarknaden som nybörjare.
Riksbanken, Sveriges centralbank, övervakar noggrant tillväxt- och konsumtionsdata inför ett
kommande möte denna månad. Det förväntas i stor utsträckning att beslutsfattarna höjer räntan
med en fjärdedels procentenhet, vilket skulle föra den till 4%.

En räntehöjning i september är klart
Analytikerna Pernilla Johansson och Maria Wallin Fredholm på Swedbank AB uttryckte sina
tankar om datan i ett meddelande till klienter och sade: “Datan avslöjar en mer motståndskraftig
ekonomi än våra ursprungliga förväntningar. Även om preliminär data ofta revideras, tyder den
på att vår prognos om en BNP-nedgång på 0,9% i år, justerat för kalendereffekter, kan vara
alltför pessimistisk. Detta stämmer överens med vår övertygelse om att Riksbanken kommer att
genomföra två räntehöjningar under hösten.”
I juli ökade hushållskonsumtionen med 0,5% jämfört med föregående månad, vilket avslutade
en två månader lång nedgång. Dock uppvisade den industriella orderingången en betydande
nedgång på 6,2%, enligt separata rapporter från statistikbyrån.
Claes Mahlen, chefsstrateg på Svenska Handelsbanken AB, påpekade att siffrorna indikerar en
avmattning i industriell verksamhet, vilket speglar trender i eurozonen. Han betonade också att
datan troligen inte kommer att påverka marknadens förväntningar på Riksbankens kommande
beslut
och sade: “En räntehöjning i september är en självklarhet och är fullt prissatt av
marknaderna.”

Svag krona komplicerar Riksbanks ansträngningar att dämpa
inflationen

Centralbanken strävar efter att hantera en mjuk landning för ekonomin samtidigt som man
kontrollerar de ihållande prisökningarna inom tjänstesektorn genom att höja lånekostnaderna.
Denna uppgift har dock komplicerats av den historiskt svaga svenska kronan, som har bidragit
till importerad inflation. Samtidigt står landets kommersiella fastighetssektor inför stigande
finansieringskostnader.
Riksbankens viceguvernör, Martin Floden, uttryckte oro över kronans svaghet och sade: “Vår
bedömning är att kronan klart är undervärderad i förhållande till fundamentala faktorer och dess
långsiktiga jämvikt.” Han föreslog att kronan kan stärkas plötsligt om den nuvarande trenden
förändras.
Kronans fortsatta svaghet gentemot euron har lett till spekulationer om att centralbanken kan
behöva höja sin referensränta för att stödja valutan och minska risken för importerad inflation.
Hittills i år har kronan försvagats med över 6% gentemot både euron och dollarn, vilket gör den
till den näst svagaste valutan bland de 10 största G-10-valutorna de senaste sex månaderna.

I ett försök att förhindra ytterligare försvagning har Riksbanken börjat sälja en del av sina
tillgångar med förhoppningen att locka internationella investerare till den svenska
statsobligationsmarknaden. Viceguvernör Floden betonade dock att räntor fortfarande är det
främsta verktyget för bankens penningpolitik. Han sade: “Jag ser inga åtgärder som skulle
kunna ha en betydande påverkan på kronan. Slutligen handlar det om penningpolitik, och även
om växelkursen inte är vårt huvudmål är det en variabel som påverkar inflationen och den reala
ekonomin”

Slutsats
Sammanfattningsvis uppvisade Sveriges ekonomi en kraftig återhämtning i juli, vilket
överträffade förväntningarna efter en tidigare nedgång. Riksbankens kommande beslut,
inklusive en potentiell räntehöjning, kommer att vara avgörande för att hantera ekonomiska
utmaningar. Svagheten i den svenska kronan är fortfarande ett bekymmer, men centralbankens
åtagande att upprätthålla stabilitet genom olika åtgärder understryker dess beslutsamhet att
navigera i dessa komplexa ekonomiska farvatten. Framtida utveckling av Sveriges ekonomi
kommer att bero på en delikat balans av faktorer, inklusive globala ekonomiska trender och
inhemska politiska val.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag