Riksdagen sa ja till insemination för ensamstående kvinnor

Många ensamstående gravida kvinnor i höst? Foto: bradfordst219
  • Torsdag 14 jan 2016 2016-01-14
E-post

INRIKES Riksdagen sade igår ja till att låta ensamstående kvinnor få skattefinansierad hjälp med assisterad befruktning. Från och med första april ska samma villkor gälla för ensamstående kvinnor som för gifta par, registrerade partner och sambor som söker hjälp från den svenska sjukvården.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är ensamma om att säga nej till den nya lagen. SD skriver i sin motion att barn har rätt till både en mamma och en pappa.

”Det är vår övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden”, står det att läsa i SD-motionen.

Både SD och KD anklagar i sina motioner regeringens proposition för att bryta mot FN:s barnkonvention.

”Att bli förälder kan vara en extremt stark längtan. Den stora sorg och smärta som ofrivillig barnlöshet kan innebära kan leda till ohälsa. Men att bli förälder är ingen rättighet. Vuxna kan aldrig ha rätt till barn, däremot har barn alltid rätt till föräldrar”, skriver KD.

Regeringen: ”Viktig del av livet”

Regeringen skriver i sitt förslag att ”bli förälder är för många människor en viktig del av livet” och att det ”är angeläget att det finns möjligheter även för ofrivilligt barnlösa att få barn”.

Propositionen konstaterar dessutom att den nya lagen kommer ”innebära en ökad efterfrågan på assisterad befruktning med donerade spermier inom svensk hälso- och sjukvård”. Redan idag råder enligt Sveriges Radio stor brist på spermiedonatorer.

Remissinstanser kritiska

Kammarrätten i Jönköping, Sveriges kristna råd och Sveriges Kvinnolobby är tre remissinstanser som motsätter sig eller är kritiska till den nya lagen eftersom de ”anser att förslaget är otillräckligt utrett och att det utgår från vuxnas rätt till föräldraskap och inte primärt barnets bästa”.

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Västra Götalands läns landsting är två andra remissinstanser som ifrågasätter om en kvinna som skaffar barn på egen hand ska ha rätt till underhållsbidrag.

Enligt regeringens förslag kommer dock kvinnor som valt att skaffa barn på egen hand att ha rätt till sådant bidrag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag