Riksidrottsförbundet inför könskvotering

  • Måndag 22 maj 2017 2017-05-22
E-post 170

KARLSTAD Under Riksidrottsförbundets årsstämma som hölls i Karlstad den 19 till den 21 maj togs beslutet att införa könskvotering inom samtliga idrottsförbund i Sverige. Senast 2025 skall samtliga styrelser och valberedningar ha minst 40/60 representation meddelar Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande.

Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av årsstämman. Beslutet innebär att Riksidrottsförbundets stadgar ändras från och med den 1 juni 2021. Ändringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i något specialidrottsförbunds styrelse eller valberedning.

– En kunskaps- och kompetenshöjning behövs för att synliggöra och ändra normer och hierarkier som bygger på att idrott för män är den riktiga och högst värderade idrotten, säger Suzanne Lundvall, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Siffrorna för den senaste jämställdhetsmätningen från 2015 visar att den genomsnittliga fördelningen i samtliga förbundsstyrelser då var 65 procent män och 35 procent kvinnor.

I valberedningarna har elva idrottsförbund en valberedning som består av lika antal kvinnor och män. 37 förbund har en fördelning som består av närmast lika antal män och kvinnor men då valberedningen består av udda antal personer är det vanligare med en man mer. Sex förbund har endast män i valberedningen.

– En tvingande regel, kvotering, kan bidra till att lösa problemet genom att identifiera och uppmärksamma de strukturer och normer som orsakar en ojämn könsbalans och därmed åstadkomma reell skillnad, säger Suzanne Lundvall. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag