Riksrevisionen sågar Arbetsförmedlingens analys

  • Tisdag 21 Nov 2017 2017-11-21
E-post 127

STOCKHOLM Riksrevisionen har bedrivit egna studier på varför matchningarna på svensk arbetsmarknad har försämrats och nått andra resultat än Arbetsförmedlingen, varpå man nu riktar kritik mot Arbetsförmedlingens analyser.
– Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen sågar Arbetsförmedlingens analyser till varför matchningarna på svenska arbetsmarknaden har försämrats.

”Enligt tidigare studier, och Arbetsförmedlingens egna analyser, beror den försämrade match­ningen i stor utsträckning på att gruppen arbetssökande har förändrats – och i ökande utsträck­ning består av personer med bland annat låg utbildningsnivå, hög ålder, utrikes bakgrund och nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar. Riksrevisionens nya granskning visar dock att endast en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras med den så kallade individsammansätt­ningen. Huvuddelen av försämringen är ännu så länge oförklarad”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. 

– Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen rekommenderar nu Arbetsförmedlingen att göra mer djupgående analyser om varför matchningarna på svensk arbetsmarknad försämrats, varav man efterfrågar en analysmetod som är bättre lämpad för ändamålet.

Skillnaderna för väletablerade grupper på arbetsmarknaden och så kallade utsatta grupper på arbetsmarknaden, när det gäller möjligheterna att få jobb, har minskat. Det visar Riksrevisionens egna analyser, som står i motsättning till de slutsatser Arbetsförmedlingen hittills nått.

– Eftersom försämringen i matchningen till den största delen beror på något annat än man tidigare trott bör myndigheten överväga att i större utsträckning fokusera på att undersöka varför förhållandevis väletablerade grupper fått försämrad jobbchans, säger Nikolay Angelov, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen efterfrågar också en utredning från Arbetsförmedlingen där det framgår vilka arbeten som är lediga idag jämfört med tidigare. I den utredningen vill man dessutom se hur de lediga jobben relaterar till kompetensen hos de arbetssökande. Detta för att öka förståelsen för den försämrade matchningens orsaker.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag