Riksrevisionen totalsågar Allmänna arvsfonden –uppmanar till nedläggning

Genrebild. Foto: Pixabay
  • Tisdag 5 mar 2024 2024-03-05
E-post 0

”Lägg ned”. Så kan Riksrevisionens slutsatser om Allmänna arvsfonden sammanfattas. Fonden, som delar ut medel från dödsbon utan arvingar till olika projekt, har tidigare kritiserats för att personer kopplade till religiös och politisk extremism fått projektstöd – men Riksrevisionen pekar på att det även finns kopplingar till kriminella.

Riksrevisionen har genomfört en granskning av allmänna arvsfonden, som instiftades av Sveriges riksdag år 1928 för att ta in medel från dödsbon utan arvingar och fördela dessa till ansökande föreningar och andra ideella organisationer.

Allmänna arvsfonden har under åren kritiserats för att medel har fördelats till projekt där huvudmän företrätt våldsbejakande extremism och religiös fanatism.

Även Riksrevisionen är hård i sin kritik av fonden, som man menar ger pengar till projekt som designats för att få medel från fonden.

– Kombinationen av stora bidrag och låg konkurrens medför risk för att projekt designas för att få bidraget snarare än utifrån från genuina idéer och behov, säger Frida Widmalm, projektledare för granskningen.

Men Riksrevisionen granskning visar även på att det finns stora risker att medel från fonden hamnar i händerna på kriminella aktörer.

På uppdrag av Riksrevisionen har Säpo och Polismyndigheten gjort slagningar i register och underrättelsesystem som visar att ekonomisk, organiserad och demokratihotande brottslighet har förekommit, utreds eller misstänks hos personer i organisationer som får medel från fonden.

Personer och organisationer som får projekt finansierade av Allmänna arvsfonden är därtill kraftigt överrepresenterade i Finanspolisens register över misstänkt penningtvätt.

Dessutom har Riksrevisionen sett tydliga indikationer på felaktigheter med anställningar och löner samt jävssituationer i flera arvsfondsprojekt.

– Fonden har finansierat många bra projekt som bidragit till högre livskvalitet för till exempel barn och personer med funktionsnedsättning. Men de förhållanden som för hundra år sedan motiverade inrättandet av arvsfonden är inte länge aktuella. Regeringen bör ta fram ett nytt system som är mer robust mot missbruk och oegentligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs även: Hetsade mot Frankrike och Macron – får 12,5 miljoner från Allmänna arvsfonden

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag