Rödgrön kollaps i Tyskland efter energikrisen

SPD:s Olaf Scholz, tyska vindkraftverk och De grönas Annalena_Baerbock. Bild: Steffen Prößdorf/CC BY-SA 4.0/Franzfoto/CC BY-SA 3.0/Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen/CC BY-SA 2.0
  • Söndag 4 jun 2023 2023-06-04
E-post 0

Det går fullständigt åt skogen i opinionen för Olaf Scholz regerande rödgröna koalition i Tyskland. Koalitionen, där Socialdemokraterna, De gröna och nyliberala Fria demokratiska partiet ingår, har tillsammans tappat omkring 12 procentenheter sedan valet hösten 2021, rapporterar Deutsche Welle. 

Det största tappet i koalitionen står Scholz parti Socialdemokraterna för. Partiet har tappat nästan 8 procentenheter, från 25,7 ned till 18 procent enligt den senaste mätningen från infratest-dimap. Fria demokratiska partiet har tappat från 11,5 i valet ned till 7 procent.

Jämfört med valet står De Gröna still i opinionen, med ett valresultat på 14,8 jämfört med 15 procent i mätningen. Partiet ökade emellertid kraftigt i opinionen efter valet, och nådde 23 procent förra sommaren, vilket innebär att återgången ned till omkring 15 procent är en klar besvikelse för partiet.

Den stora vinnaren på den rödgröna kollapsen är högerradikala Alternative für Deutschland. Partiet får 18 procent i mätningen. Jämfört med valresultatet på 10,3 procent har partiet nästan fördubblat sitt stöd.

Men även den konservativa högern i form av Kristdemokraterna och deras bayerska lokalparti, som lett flest tyska regeringar sedan andra världskriget, ökar i opinionen och får 29 procent, jämfört med 25,1 procent i valet.

Mätningen har särskilt frågat AFD-väljare varför de sympatiserar med partiet. Majoriteten angav missnöje med de övriga partierna, och bara 32 procent uppger att de stödjer AFD:s politik fullt ut.

Den viktigaste frågan för AFD-väljarna är invandringsfrågan, som 65 procent av de tillfrågade angav som viktig. Men även miljö- och energipolitiken är viktig för AFD-väljarna. 47 procent angav att partiets motstånd mot regeringens gröna miljö- och energipolitik är en viktig fråga för dem.

Den tyska miljö- och energipolitiken, där kärnkraft har lagts ned för att ersättas av vindkraft under 10-talet, har fått hård kritik både inrikes och inom EU sedan Rysslands invasion av Ukraina har fått energipriserna att rusa. Det har slagit extra hårt mot den tyska ekonomin som varit beroende av naturgas från Ryssland för att få den vindkrafttunga energipolitiken att fungera.

Infratest-dimap mätning av den tyska opinionen i juni

Opinionsmätningen presenteras i heltal. Valresultatet hösten 2021 inom parentes.

SPD (Socialdemokrater) 18 (25,7)

CDU/CDSU (Kristdemokrater) 29 (24,1)

De Gröna (Miljöparti) 15 (14,8)

FDP (Liberaler) 7 (11,5)

AFD (Högerradikala) 18 (10,3)

Die Linke (Vänsterparti) 5 (4,9)

Övriga partiet 9

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag