Rostami: Därför var det rätt att stoppa Rouzbeh Parsi på Folk och Försvar

Bild: Privat/Pressbild Utrikespolitiska institutet
  • Onsdag 28 dec 2022 2022-12-28
E-post

Den svenska oförmågan att känna igen Rouzbeh och Trita Parsis lobbyverksamhet åt en av vår tids brutala diktarter är helt obegripligt. Rouzbeh Parsis skattefinansierade ”oberoende forskning” har två dimensioner. Dels förser han Sveriges makthavare med råd i syfte att förstärka myndigheters image för att nå diktatorn i Iran. Dels är han en tydlig lobbyist för Irans islamistiska regim och dess brutala revolutionsgarde.

I takt med den tilltagande proteströrelsen i Iran och till följd av missnöjet med Rouzbeh Parsi strök arrangören för Folk och Försvars Rikskonferens honom från talarlistan. Innan dess hade gräsrotsprotester lett till liknande åtgärder mot Parsi. Kritiken mot Parsi anses av vissa utgöra cancelkultur. Däremot har Parsis lobbyverksamhet och politiska påverkan för Irans regims favör helt negligeras.

Alldeles oavsett politisk hemvist är överväldigande majoriteten av Irans befolkning emot Irans islamitiska regim. Parsis roll i hittills förda eftergiftspolitiken gentemot Irans mullor kan inte tolkas på annat sätt än legitimering av regimens brutalitet. Och Parsis flagranta inställning inför kritiken för sitt uppenbara stöd till Irans regim är klichéartad och helt tondövt.

Rouzbeh Parsis forskningsslutsatser tenderar undantagslöst vara i linje med Irans islamistiska regim och dess brutala revolutionsgardets fördel. Följande aspekter beträffade Rouzbeh Parsis forskningsresultat och hans brors lobbyverksamhet är framträdande;
• Det finns två falanger i Iran och det är reformister som är för förändring i en demokratisk riktning.
• Sverige och Väst ska ha dialog med regimen i Iran för att Iran som en energiförsörjningskälla är ett alternativ för Ryssland.
• Sanktioner mot Iran har inte varit en framgångsrik metod att hålla Irans kapacitet och ambition att utveckla kärnenergitekning och i förlängningen utvecklingen av kärnvapen och expansionen av politisk islam. Genom sanktioner blidkar USA Irans fiender, Israel och Saudi Arabien. Situationen underlättas inte av att landet, det vill säga Irans regim, pressas av internationella sanktioner som hindrar en ekonomisk återhämtning.
• Det finns inget alternativ för nuvarande systemet i Iran och landet riskerar splittring ifall regimen faller.

Rouzbeh Paris utgångspunkt är alltid Irans regim och dess makthavares vilja. Däremot lyser det iranska folkets intresse och perspektiv med sin frånvaro i hans samtliga analyser.

Parsi är uppenbarligen väl medveten om att i Iran finns en regim och det är enbart den andlige ledaren, Ali Khamenei, som har den absolut makten. Irans politiska system är ett shiamuslimskt lärdas totalitära styre. Systemet är enhälligt, ingen tillåts verka i landet utan en absolut lojalitet med Ali Khamenei.
Lojaliteten med honom är såväl ideologisk som teologisk och är förutsättningslöst.

Landets samtliga myndigheter, inklusive presidenten och parlamentet samt chefen för rättsväsendet får inte tillträda sina respektive ämbeten utan Ali Khameneis godkännande. Väktarrådet vars medlemmar utnämns av Ali Khamenei tillåter enbart de mest lojala att ställa upp för val till presidentämbetet och övriga församlingar. I varenda myndighet finns en representant från Ali Khameneis administration.

Tre viktiga ministrar; utrikes- och säkerhetsminister samt islamisk vägledningsminister, utnämns av Ali Khamenei. Han har vetorätt för riksdagsbeslutet och lagstiftningsprocessen och får även avsätta presidenten. Till och med imamer för missionering av politisk islam utanför Iran, däribland Sverige, utnämns av Ali Khamenei. I landet finns uppemot 17 säkerhetsorgan som lyder under Ali Khamenei.

Landets brutala revolutionsgarde med enorma resurser och med eget säkerhetsorgan och utlandsavdelning (Quds-styrkan) lyder under Ali Khamenei. Revolutionsgardet äger 1/3 av landets ekonomi och kontrollerar resten av den. Den som ingår i affärsförbindelsen med Iran ingår i princip avtal med gardet, det vill säga med Ali Khamenei.

Rättsväsenet är helt i avsaknad av rättssäkerhetsperspektiv och är genomkorrupt. Kränkningen av mänskliga rättigheter är mer en regel än ett undantag och detta sker utan rädsla för repressalier. Regimens proxy-armé utkämpar krig och utövar politisk påverkan i Mellanöstern och även i övriga delar av världen. Och antisemitism är konstitutionaliserad. Det är revolutionsgardet som ansvarar för Ali Khameneis kärnteknologiprogram. Irans public service, landets enda radio och tv, är Ali Khameneis propagandaapparat. Ali Khamenei betraktar landet som en gudagåva med okränkbar legitimitet.

Mot bakgrund av att Rouzbeh och Trita Parsis “forskningsresultat” alltid favoriserar Irans brutala regim är deras ståndpunkter givetvis inte i Irans befolkningens intresse. När det gäller ekonomi och energiförsörjning framställer syskonen Parsi Irans regim som en tillförlitlig part och en legitim representant för landet. Med tanke på regimens brutalitet, dess mycket bristfälliga respekt för mänskliga rättigheter och hot mot världsfreden haltar denna framställan i trovärdigt.

Deras relativisering har hittills gått hem hos vänsterliberaler i Sverige och hos det demokratiska partiets i USA. Att ta Irans brutala regim i försvar och fungera som deras mellanhand i Väst tyder på syskonen Parsis personliga övertygelse eller intresse. Deras personliga vinning leder till mer lidande för det iranska folket och är inte heller i demokratisk anda. Deras slutsatser bör därför lämnas utan hänseende och andra ståndpunkter som kan gynna iranska kvinnor och ungdomars sak ska givetvis få företräde.

Den pågående revolutionen i Iran har uppenbarligen har satt den svenska vänstern och relativisterna i en dålig dager. Dessa krafter har trots Irans fascistiska styre låtit sig hypnotiseras av Rouzbeh och Tritas Parsis ståndpunkter. Rouzbeh Parsi har hittills haft en framträdande roll i Sveriges regeringars eftergiftspolitik mot Irans regim och bör inte få ytterligare möjlighet för påverkaspolitik.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag