Rostami: ”Islams odemokratiska väsen en fara för mänskligheten”

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 14 feb 2022 2022-02-14
E-post 2099

Hur kommer det sig att muslimer nu bedriver en desinformationskampanj mot svensk socialtjänst? Svaret är islam, skriver Nima Rostami.

Det finns all anledning att vara stolt över det svenska rättsväsendet. Det upprätthåller lag och ordning, värnar demokratiska principer, humanismen och alla människors lika värde. Det svenska rättsväsendet är en av världens minst korrupta rättssystem och håller internationellt mått mätt en mycket hög standard. Respekten för individers rättssäkerhet genomsyrar principerna i vårt rättssystem, tillgången till en rättvis rättegång är grundlagsskyddad. Som svensk är man stolt över en sådan rättskultur.

Islamister har inlett en koordinerad hat- och hotoffensiv mot just detta rättsväsende. De har inriktat sig på lagen om vård av unga (LVU). Detta har tagit fart då uppemot 100 IS-terrorister låtits på senare tid flyga ”hem” till Sverige. Sveriges regering med Ann Linde i spetsen rättfärdigar återtagandet av IS-terrorister med hänsyn till barnperspektivet.

Då Sverige inte har kriminaliserat terrorresor har hittills ingen av de återvändande IS-terroristerna åtalats för terrorism eller krigsbrott. I stället har ett dussintal IS-terroristers barn omhändertagits och placerats i familjehem. Detta är islamisterna och deras nystartade parti Nyans, samt högljudda imamer som av Säpo utpekats som säkerhetshot, inte nöjda med.

Islamisterna påstår med sin desinformation att IS-terroristers barn och övriga ”muslimska” barn som idag står för större delen av LVU-fallen omhändertas och placeras i kristna hem, eller ännu värre i icke religiösa hem. Detta synsätt är vidrigt. Den här gruppen av islamistiska extremister vilka har erbjudits skydd med tillgång till välfärdssystemet i Sverige visar en enorm arrogans och en sådan illojalitet som är oacceptabel. Vad är anledningen till att enbart dessa muslimer har en sådan uppfattning om LVU? Svaret är islam.

Islam är en otidsenlig religion, den är dominant, fullspäckad med ett våldsamt krigiskt budskap. Den är patriarkal och en politisk ideologi. Framför allt är islams odemokratiska väsen en fara för mänskligheten. Islam delar världen i två delar; islamiskt territorium (Dar-al-islam) och territorium i krig som är icke erövrat (Dar-al-harb/kufr). Religionsfriheten för dessa muslimer är enbart ett svepskäl för att sprida sitt odemokratiska budskap och erövra territorier, skapa oro och omvandla alla till muslimer.

Islam står för en strukturell könssegregation där kvinnor alltid är underordnad mannen. Att utsätta kvinnliga familjemedlemmar i hederns namn för övergrepp utgör en grund för straffreducering. Barnaga är i uppfostringssyfte tillåtet, äktenskap med minderåriga flickor är inte straffbart, det är tillåtet. Sharia föreskriver tortyrliknande avrättningsmetoder av HBTQ-personer. All ondska har således samlats på ett och samma ställe och utgör innehållet av en religion som heter islam.

Dessa i kombination med en totalitär maktstruktur med ambitionen att omvandla jordens befolkning till islam är en fara som vi i mannaminne inte har upplevt tidigare. Denna ideologi har i Sverige tillåtits växa, skyddas och finansieras. Denna fara legitimeras i mångkulturens namn och relativiseras med principen om religionsfrihet.

För övrigt, den 11 februari för 43 år sedan tog islamisterna makten i Iran. Deras påhejare var just den tysta befolkningen och marxister som i opportunistiskt syfte för att ”bekämpa USA-imperialismen” blundade för islamofascismen. Detta håller på att ske även i Sverige. Begå inte samma misstag utan ta ert förnuft till fånga!

Nima Rostami, advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag