S-politiker anklagas för omfattande bidragsfusk – ställer upp i årets val

Mohamed Nassir Abdullahi Ali. Bild: Stockholms stad / Parisroi CC BY-SA 3.0
  • Lördag 10 sep 2022 2022-09-10
E-post 632

I Stockholms stad har S-politikern Mohamed Nassir Abdullahi Ali plockat ut bidrag till en förening som bland annat påstår sig syssla med läxhjälp för barn och ungdomar. Men en närmare granskning gjord av partiet Medborgerlig Samling, som även Nyheter Idag har tagit del av, visar att föreningen saknar både hemsida, Facebooksida och omnämnande i lokalpress. Dessutom finns inga spår av de 350 medlemmar som påstås finnas i föreningen.
– Det är alldeles uppenbart att det här är hittepå, säger Mikael Flink, distriktsordförande i Stockholm för Medborgerlig Samling, till Nyheter Idag.

Under en pressträff i slutet av augusti presenterade Medborgerlig Samling en granskning av bidragsfusk i Stockholms stad.

Granskningen innefattar bland annat en förening vid namn Tensta Familjer & Ungdoms förening (TFU). Bakom den står Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S), ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt ersättare i regionfullmäktige.

– Vi har begärt ut en mängd handlingar från stadsdelsnämnden när det gäller ansökningshandlingar samt offentliga uppgifter i form av årsmötesprotokoll, stadgar och dylikt. Sedan har vi gjort ett omfattande granskningsarbete där vi har kontrollerat rimligheten och korrektheten i de uppgifter som föreningen har lämnat in, säger Mikael Flink.

I kommunvalet i Stockholm 2018 var Abdullahi Alis kandidatur en stor succé där han fick 1775 personkryss som namn nummer sex på Socialdemokraternas lista. Således fick han flest personkryss av alla socialdemokrater i Stockholms kommun och nära 50 fler än partiets förstanamn Karin Wanngård.

I årets val till komnunfullmäktige står Nassir Abdullahi Ali som femte namn på Socialdemokraternas lista i kommunvalkretsen Yttre Västerort.

Beviljats 215 ooo kronor i bidrag

Abdullahi Alis förening TFU har under åren 2016-2021 beviljats totalt 215 000 kronor i föreningsbidrag från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. År 2020 ansökte föreningen om föreningsbidrag på 350 000 kronor från stadsdelsnämnden.

I ansökan står det följande om vad föreningen tänkt använda bidragen till:

”Föreningen vill främja sociala, kulturella och samhällig utveckling, särskilt för att förbättra öka jämställdheten i stadsdelen för kvinnor, barn och ungdomars situation. Vi är en ideell föreningen som är verksam i lokalområdet och som avser bedriva öppen verksamhet för barn och ungdomar.”

Det står även att föreningen vill arrangera resor för att lära sig mer kring de globala målen om hållbar utveckling och vad klimatförändringarna har för påverkan i världen.

Därutöver skriver de att de vill arrangera läxhjälp, simundervisning, matlagningskurser, kollo samt olika utflykter för barn och ungdomar, ge jobbtips till arbetslösa ungdomar och vuxna, motverka kvinnoförtryck, främja kvinnors och unga tjejers kamp mot psykisk ohälsa samt dessutom motverka kriminalitet och ”den destruktiva bild som ges av stadsdelen” genom föreläsningar och seminarier med förebilder för barn och unga.

Medborgerlig Samlings granskningsgrupp har dragit slutsatsen att det rör sig om en blufförening.

– Vi anser att det är helt orimligt att föreningen ska kunna genomföra alla dessa aktiviteter, särskilt med tanke på att de inte har några lokaler eller betalande medlemmar, säger Mikael Flink.

Av de 350 000 kronor TFU ansökte om fick man slutligen nöja sig med 65 000 kronor. Abdullahi Ali anmälde jäv vid bidragsbeslutet.

Föreningen ansökte även om bidrag på 70 000 kronor 2021 men fick då avslag från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Detta eftersom man ”inkommit för sent med kompletteringar till ansökan”.

Ska ha 350 medlemmar

Ordförande för TFU är Nassir Abdullahi Alis pappa och hans mamma står med som styrelseledamot.

I årsmötesprotokoll står att en Mohamed Ali är kassör och en Mohamed Abdullahi är revisor. I ansökan till Stadsdelsnämnden har kassör och revisor samma mejladress.

Medborgerlig Samling hävdar att det är samma person – S-politikern.

– Vi baserar det på att det är hans olika förnamn och hans olika efternamn som har kombinerats på olika sätt. Vi hävdar också det eftersom de här dokumenten är skickade från en och samma mejladress, oavsett vilken person han uppger sig vara just då. Dessutom finns de andra personerna inte utan det här är knutet till en enda persons identitet, säger Flink.


Mikael Flink. Foto: Pressbild MED.

Enligt bidragsansökan till stadsdelsnämnden 2020 ska föreningen ha 350 medlemmar. Medlemsavgiften ska dessutom betalas varje år senast i juni.

– Men i föreningens årsredovisning finns det inga medlemsavgifter bokförda. Så det är alldeles uppenbart att det här är hittepå, säger Flink.

Föreningen saknar dessutom både hemsida och omnämnande i lokalpress. Enligt Medborgerlig Samlings granskning fanns det en ”rudimentär Facebooksida” som inte uppdaterats på över två år. Denna försvann emellertid efter partiets öppna brev till stadsdelsnämnden i april 2022.

Nämner inte bidrag från Skolverket

I bidragsansökan för 2020 hävdar föreningen att deras kostnader för läxhjälp uppgår till 10 000 kronor per år. På samma gång har man beviljats bidrag från Skolverket om 215 000 kronor för att bedriva läxhjälp. Men bidraget från Skolverket nämns inte alls i räkenskaperna för 2019 som ingår i ansökningshandlingarna till stadsdelsnämnden. Även 2020 fick föreningen 62 037 kronor i bidrag från Skolverket.

2020 ansökte man dessutom om ett extrautlyst coronabidrag från stadsdelsnämnden på 30 000 kronor, vilket man beviljades. I ansökan skriver man att man söker stöd för att motverka depression och förhindra att någon tar sitt liv till följd av nedstängningen i samband med covid.

”Vår verksamhet vänder sig till personer som lider av olika former av depression, ångest, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt utanförskap till följd av Covid och Covid nedstängningen. Våra målgrupper är vuxna, pensionärer och ungdomar samt deras anhöriga och närstående”, skriver föreningen.

Även i denna ansökan nämner inte föreningen bidraget från Skolverket.

Röstade för bidrag till föräldrarnas förening

S-politikerns föräldrar är också aktiva i föreningen Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen (SFMF). Föräldrarna sitter i styrelsen för föreningen som i april förra året beviljades en halv miljon kronor årligen i bidrag av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för åren 2021-2023.

En av de ledamöter som var med och beslutade om bidraget var ingen mindre än Mohamed Nassir Abdullahi Ali, något som Samnytt tidigare har rapporterat om.

I november 2019 då Spånga-Tensta stadsdelsnämnd gick igenom ansökningar om bidrag från SFMF och andra somaliska föreningar meddelade Nassir Abdullahi Ali jäv gällande en förening. Men inte när beslut fattades om bidrag till SFMF.

SFMF beviljades då 310 000 i föreningsbidrag. Det innebär att Abdullahi Ali allt som allt har varit med och tagit beslut om 1,8 miljoner kronor i bidrag till föräldrarnas förening.

Bytt namn efter granskning

Efter det första öppna brevet verkar Abdullahi Ali ha försatts till sidlinjen av sitt parti.

– Socialdemokraterna verkar ha satt Abdullahi Ali på avbytarbänken. För han har inte fått delta i några nämndsammanträden eller kommunfullmäktigemöten efter vårt avslöjande, säger Flink.

Flink berättar att S-politikern dessutom bytt namn i stadens förtroendemannaregister.

– Under juni och juli förekom han under alias ”Naseer Ali”, vilket vi påpekade i en presskonferens i augusti. Direkt efter den presskonferensen bytte han namn tillbaka till det ursprungliga ”Mohamed Nassir Abdullahi Ali”.

– Han är ju ledamot nummer 56 i Stockholms stads förtroendemannaregister, så det är otvetydigt att det är samma person som av en slump då bytt namn vid de här två tillfällena.

Förutom att ha publicerat två öppna brev till Socialdemokraterna i Stockholms stad berättar Mikael Flink att han även har mejlat Socialdemokraternas gruppledare Karin Wanngård, men inte fått något svar.

– Vi har uppmanat att svara oss, senast i debattartiklar, men de verkar vilja lägga locket på. Det är ingen från Socialdemokraterna som har kontaktat mig.

Nyheter Idag har sökt Mohamed Nassir Abdullahi Ali och Karin Wanngård för en kommentar.

Läs även: Moderat anklagas för bidragsfusk – har fortsatt förtroende hos partiet

Läs även: Integrationsprojekt i Tensta stoppas efter misstankar om bidragsfusk

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag