S-topp begärde ut dubbla arvoden – 31 gånger

Foto: Lilla Edet kommun, wikimedia commons
  • Måndag 4 dec 2017 2017-12-04
E-post 1617

LILLA EDET Flera toppolitiker i Lilla Edet har under längre tid försökt begära ut dubbla arvoden för möten de deltagit i. Trots att reglerna är tydliga kring vad politikerna har rätt till gällande arvoden har bland annat socialdemokraten Kjell Johansson begärt ut dubbla arvoden 31 gånger under en elvamånadersperiod.

I Lilla Edets kommun har flera politiker försökt få ut dubbla arvoden för sina politiska uppdrag, trots att de endast får erhålla ett arvode. En av politikerna är Kjell Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden som har begärt ut dubbla arvoden 31 gånger, uppger Expressen.

Enligt regelverket kan politiker kvittera ut timarvode för de möten han eller hon går på i egenskap av att vara vald i en nämnd. Den regeln gäller inte om man är vald som ordförande eller vice ordförande i en nämnd eftersom man då får en fast månadsersättning för sitt politiska uppdrag.

Under en granskning har det framgått att bland toppolitikerna i Lilla Edet pågår det omfattande fusk gällande att kvittera ut arvode. Fem politiker med poster som ordförande eller vice ordförande i tunga kommunala nämnder har begärt ut och beviljats dubbla arvoden.

Kjell Johansson har under en elvamånadersperiod, från augusti 2016 till juni 2017, begärt ut 20 457 kronor i dubbelt arvode som han inte är berättigad till. Av de begärda dubbla arvodena godkändes sju stycken vilket ledde till att Johansson fick 4 390 kronor som han inte hade rätt till.

– Reglerna är så väldigt otydliga att det har blivit lite tokigt där, säger Kjell Johansson som också sitter i kommunfullmäktige sedan flera år, till Expressen.

LÄS ÄVEN: Sänk lönerna för politikerna och chefstjänstemännen!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag