Så arbetar Morgan Johansson (S) för att stoppa hot mot poliser

Morgan Johansson (S). Foto: Nyheter Idag
  • Lördag 28 okt 2017 2017-10-28
E-post 395

SVERIGE Försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt vapenbrott har kriminaliserats. Ledare för kriminella nätverk kan ställas inför rätta för att de inte har förhindrat allvarliga brott som de har haft kännedom om. Det är några av Morgan Johanssons (S) svar på hur regeringen arbetar med att förebygga hot mot poliser.

Så sent som den 19 oktober ställde Beatrice Ask (M) en skriftlig fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) med rubriken ”hot mot poliser”. I den frågan nämner Ask händelsen vid en polisstation i Helsingborg där en entré sprängdes. Hon tar även upp en händelse den 12 september där någon försökte kidnappa en polismans fru. Vidare nämner hon att en bil som tillhör en polischef verksam i Uppsala exploderade den 6 februari.

Efter att Ask ställt frågan vilka åtgärder regeringen tar för att förhindra hot mot poliser har ytterligare en allvarlig händelse inträffat där en polisman i Västerås fick sin bostad beskjuten med ett grovkalibrigt vapen. I huset befann sig polismannens familj.

Den 25:e oktober svarar Johansson på den skriftliga frågeställningen om vilka åtgärder regeringen vidtar för att hantera hot mot poliser.

”För en tid sedan presenterade regeringen en samlad insats mot organiserad brottslighet, där en rad långsiktiga åtgärder fördes fram. Satsningen har redan resulterat i att ett 30-tal bestämmelser har ändrats. Bland annat har försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt vapenbrott kriminaliserats. Dessutom kan ledare för kriminella nätverk nu ställas inför rätta för att de inte har förhindrat allvarliga brott som de har haft kännedom om och möjligheterna att förverka brottsvinster från kriminella har utökats”, skriver Johansson i sitt svar.

I framtiden kan det även bli aktuellt med straffskärpningar för grova vapenbrott och olaglig hantering av explosiva varor, fortsätter Johansson. Vidare nämner Johansson regeringens förslag om ekonomiska tillskott till polismyndigheten, något han kallar ”historiskt stora resurstillskott”.

Han hänvisar även till ”Blåljusutredningen” som ska ge polisen ett ”modernt straffrättsligt skydd”, samt att regeringen gett polisen i uppdrag att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Han avslutar även med att nämna regeringens brottsförebyggande program som heter ”Tillsammans mot brott”.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag