Så korrigerar Sentio mätningarna efter valet – SD får 19,2 procent i testmätning

Arve Östgaard står bakom mätinstitutet Sentio.
  • Onsdag 10 okt 2018 2018-10-10
E-post 69

SVERIGE Opinionsinstitutet Sentio korrigerar mätningarna och viktningen mot rådatan för de politiska partierna efter valresultatet i september. Det sker normalt alltid en kalibrering efter varje riksdagsval, men eftersom Sentio missade stort på partier som SD har kalibreringen fått stor betydelse.

Den sista Sentiomätningen innan valet visade att SD skulle få 24,0 procent i riksdagsvalet. I verkligheten blev resultatet endast 17,5. Därmed står det klart att Sentio missade resultatet med bred marginal.

Den huvudsakliga anledningen till missen var att sista mätningen ägde rum tre veckor innan valet. Och det var i valrörelsens slutskede som en stor grupp osäkra väljare till slut bestämde sig, där SD tappade till förmån för bland annat Socialdemokraterna. Denna förändring i opinionen fångades därmed aldrig upp i Sentio.

– Avvikelsen mellan vår sista mätning och det slutliga valresultatet visar att skillnaden var mycket stor för S och SD. Huvudorsaken till detta var den enorma mobiliseringen av väljare i de sista dagarna före valet, säger Arve Östgaard på Sentio.

Han konstaterar även att valdeltagandet var högt på hela 87,2 procent. Som jämförelse låg motsvarande siffra för Sentio-mätningen i augusti – alltså andelen respondenter som angav en partipreferens – på 82,4 procent. Det tyder på att många potentiella soffliggare till slut begav sig till vallokalerna och att det gynnade S och samtidigt missgynnade SD.

– Socialdemokraterna var bäst på att mobilisera nya väljare i en mycket dramatisk spurt i valrörelsen. Därför bommade Sentio på S och SD.

En liknande analys gör även LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson som förklarat att Socialdemokraterna lyckades locka potentiella SD-väljare.

Nya Sentio-mätningar ligger i linje med faktiska valresultatet

Efter varje riksdagsval gör Sentio en kalibrering av mätmetoden där siffrorna från det faktiska valresultatet ligger till grund. Enkelt förklarat har Sentio gjort en ny mätning där respondenterna dels får frågan vilket parti de skulle rösta på i dag, men även vilket parti de valde på själva valdagen.

Och den rådatan ligger betydligt mer i linje med valresultatet. Det är en viss övervikt för SD med 3,9 procentenheter, men det är en skillnad som Sentio kan kalibrera för. I samma mätning, efter viktning, får SD ett resultat om 19,2 procent stöd i den kontrollmätningen efter valet. Det betyder att SD ökat sitt stöd med 1,6 procentenheter efter valet.

De siffrorna ligger i linje med en mätning som Aftonbladet låtit göra genom Inizio under ungefär samma tidsperiod. Där ökar SD något från valresultatet till 17,9 procent. Därmed skiljer det endast 1,3 procentenheter mellan Sentio och Inizio för SD. Motsvarande differens mellan Sentio och Inizio för Socialdemokraterna ligger på 1,8 procentenheter.

– Trots den dramatiska skillnaden mellan valresultat och vår sista mätning har vi utan problem kunnat identifiera vad det beror på och även kalibrerat in mätningarna efter utfallet i riksdagsvalet. Till nästa val måste vi vara bättre på att mäta så nära inpå valet som möjligt för att undvika samma differens igen, säger Arve Östgaard, VD på Sentio.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag