Så skänker Sverige möjligheten till tusentals jobb och miljardintäkter till Ryssland

Ungefär vid den röda markeringen ligger Dalders där Sverige skulle kunna ha en egen oljeplattform (i bild den tyska plattformen Mittelplate). Foto: Google Maps samt Ralf Roletschek / fahrradmonteur.de
  • Lördag 25 jul 2015 2015-07-25
E-post 824

SVERIGE I en ledartext hos Dagens Industri argumenterar den liberale debattören Jenny Sonesson för att tillåta svensk oljeborrning utanför Gotland i Östersjön. ”En utbyggnad skulle skapa 14.200 årsarbetstillfällen under tre till fem år”, förklarar Sonesson i sin ledare.

I ett område sydöst om Gotland, mitt i Östersjön, finns en oljefyndighet som bedöms omfatta 200 miljoner fat olja, skriver den liberale debattören Jenny Sonesson i en ledare hos Dagens Industri. Området som Sonesson syftar på kallas Dalders och ligger i gränstrakten till både Rysslands och Polens ekonomiska zoner i Östersjön.

Det betyder att såväl Polen och Ryssland kan pumpa upp oljan från Dalders, från respektive sida den ekonomiska zonen, och sedan sälja den vidare. Om Sverige skulle utvinna olja ur Dalders skulle det ge tusentals nya jobb och skatteintäkter på uppemot 50 miljarder, skriver Sonesson.

”Med dagens oljepris motsvarar det en skatteintäkt på uppemot 50 miljarder kronor. Utvinning skulle även skapa jobb enligt vedertagen norsk beräkningsmodell. Provborrningen genererar 200 årsarbetstillfällen. En utbyggnad skulle skapa 14.200 årsarbetstillfällen under tre till fem år. Drift av svensk oljeplattform skulle innebära ytterligare 6.000 årsarbetstillfällen under de kommande 20 åren”, skriver Sonesson i sin ledartext.

Svenska politiker har satt stopp för nya oljejobb och skatteintäkter

Det svenska oljeprospekteringsföretaget Opab vill undersöka möjligheterna för att bedriva verksamhet i Dalders, men svenska politiker ser ut att sätta stopp för initiativet som skulle kunna skapa tusentals nya arbeten och skatteintäkter i miljardklassen. Anledningen, argumenterar Sonesson, beror på att politiker hänvisar till miljöskäl.

”Denna månad implementeras EU:s offshore-direktiv som i sitt svenska genomförande innebär att vi stänger dörren för att ta upp oljan utanför Gotland”, fortsätter Sonesson.

Framför allt har svenska politiker pekat på riskerna med att transportera olja i Östersjön. Samtidigt pågår det sedan länge oljetransporter över Östersjön då Sverige köper olja från Ryssland. Med den nya implementationen av EU:s offshore-direktiv blir det möjligt för Ryssland att pumpa upp svensk olja och sedan sälja den till Sverige med transporter över Östersjön, i enlighet med rysk miljöstandard.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag