Säkerhetsbrister på Nya Karolinska kritiseras – Barnakuten är inte barnanpassad

Nya Karolinska Sjukhuset. Foto: Holger Ellgard / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
  • Torsdag 2 nov 2017 2017-11-02
E-post 70

STOCKHOLM Ny kritik inkommer om Nya Karolinska sjukhuset. Sjukhusdirektören Melvin Samson uppger till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att barnakuten inte är anpassad för barn vilket försämrar patientsäkerheten.

Sjukhusdirektör, Melvin Samson, kritiseras från politiskt håll för sitt uttalande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om att barnakuten på Nya Karolinska sjukhuset inte är barnanpassad, det uppger Dagens Nyheter.

Samson har i ett svar till IVO uttalat sig om de uppenbara patientsäkerhetsriskerna som följer av att barnakuten på Nya Karolinska inte är barnanpassad. IVO genomförde en inspektion av Nya karolinska under januari efter flera larm om patientsäkerhetsrisker.

Det ska bara under de två första månaderna under 2017 inkommit över 130 vårdavvikelser från Nya Karolinska. Samson skriver även i sitt svar till IVO att anpassningarna av lokalerna är svårgenomförligt och krångligt eftersom sjukhuset inte äger dem.

Varje gång en förändring i Nya Karolinska ska äga rum krävs en tilläggsbeställning till OPS-avtalet och kostnaderna för dessa har redan kommit upp i 1,63 miljarder kronor.

Fastighetslandstingsrådet, Paul Lindquist (M), uppger att han hade förväntat sig att få tag i informationen om den bristande säkerheten på något annat sätt än att Samson uppger det till IVO.

Miljöpartiets gruppledare Tomas Eriksson instämmer med Lindquist i att det blir problematiskt för politikerna om information om bristande säkerhet kommer till dem via medier.

— Jag tycker att det är klart otillfredsställande att sjukhusdirektören Melvin Samsom framför sin kritik till IVO, så att vi i politiken får ta del av den via media. Det här är inte alls den bild som målas upp i möte med oss. Jag tycker ändå att det är ett grundkrav på en verksamhetschef att leverera utförliga och samma typ av svar oavsett sammanhang, säger Tomas Eriksson, till Dagens Nyheter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag