Samma webpanel pålitlig om klimatfrågor – men inte om SD – hos opartiska SVT

Olika syn på att använda webpanel när det kommer till klimatfrågor jämfört med opinionsmätningar. Bilden är ett montage. Foto: Faksimil svt.se
  • Fredag 24 jul 2015 2015-07-24
E-post

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja hur SVT brister i egna regler om opinionsmätningar. När de får frågan om opinionsinstitutet Sentio menar SVT att institutet inte är tillförlitligt men när mätningar om klimatångest och Earth Hour utförs med samma webpanel publiceras dessa okritiskt av public service-bolaget. ”Jag anser att vi uppfyller kravet på opartiskhet”, skriver Ulf Johansson, ansvarig utgivare hos SVT Nyheter i ett mejl till Nyheter Idag.

Efter att Nyheter Idag publicerade gårdagens opinionsmätning från Sentio slog resultatet ner som en bomb i Sverige. Den stora nyheten var att Sverigedemokraterna för första gången gått om Moderaterna och är därmed Sveriges andra största parti med 23,3 procent stöd av väljarkåren.

SVT vägrar återge nyheten om SD-rekord: ”Webpanel inte tillförlitligt”

Flera lokaltidningar och även Svenska Dagbladets ledarsidor rapporterar om den uppseendeväckande mätningen från Sentio. Det statistiskt signifikanta i mätningen var framför allt att Moderaterna backar i opinionen, något som bekräftar samma trend som Expressen/Demoskop kunde visa i sin julimätning. Men public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio vägrar återge mätningen och i ett mejl till en av SVTs tittare förklarar Thomas Larsson, redaktör för SVT Nyheter, deras beslut om Sentio.

”SVT Nyheter har tagit ett beslut på högsta ledningsnivå att inte använda opinionsundersökningar som baseras på självrekryterande webbpaneler, vilket är den metod som Sentio använder. Det vill säga undersökningarna baseras inte på ett slumpmässigt urval. De som deltar i undersökningen har aktivt sökt sig dit. Statistiker och statsvetare är eniga om att det inte ger ett representativt urval av befolkningen och att tillförlitligheten är låg. Vissa statistiker går så långt som att säga att resultat från självrekryterande paneler är meningslösa rent statistiskt”.

SVT publicerar återkommande samma webpanel i andra mätningar

När Nyheter Idag talar med Arve Östgaard på Sentio förklarar han att de använder en webpanel från företaget Cint. Samma webpanel har även företaget United Minds använt, ett företag som ägs av Socialdemokraternas PR-byrå Prime och de mätningarna har publicerats hos SVT återkommande.

Den 15:e september 2014 publicerar SVT en mätning från United Minds via TT med rubrik ”United Minds prickade valet bäst”. I nyheten står att läsa att ”United Minds, som alltså prickade mer rätt än övriga, gör sina undersökningar på nätet utan någon intervjusituation”. Det opinionsinstitut som varit närmast rätt resultat för Sverigedemokraterna, ett parti som många gånger varit svårt att mäta, är just Sentio. 

En förklaring till detta kan vara att Sentio använder samma webpanel via Cint som United Minds använde i exakt samma mätning som SVT publicerade, enligt United Minds egen hemsida.

Oproblematiskt av SVT att använda exakt samma webpanel om att svenskar har klimatångest eller i rapportering om ”Earth Hour”

När Nyheter Idag granskar vilka mätningar och metoder som SVT återger finner vi att de återkommande använt den webpanel som Cint tillhandahåller. Ett exempel är en mätning via Cints webpanel om att allt fler svenskar känner klimatångest, en mätning utförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Vad som däremot inte framgår hos SVT är att mätningen är utförd med webpanel – samma webpanel som Thomas Larsson, redaktör för SVT Nyheter, menar har låg tillförlitlighet.

Det är först när Nyheter Idag kontrollerar mätningen på Världsnaturfondens hemsida som vi finner att mätningen är utförd med såkallad ”onlinepanel”. Men det stannar inte där.

Ett annat exempel är den 27:e Mars 2014 då SVT publicerar ytterligare en mätning utförd med hjälp av den webpanel som Cint tillhandahåller. Den nyheten handlade om ”Earth Hour” och när undersökningen från webpanelen från Cint refereras nämner inte SVT över huvud taget att den är utförd med en webpanel. Nyheten visade då att ”över 90 procent av de intervjuade (totalt 1000 svenskar intervjuades av Cint) uppger att deras oro för klimatet finns kvar eller har ökat under de senaste fem åren”.

Det är alltså återigen samma webpanel som senare inte går att lite på enligt SVT när panelen, genom företaget Sentio, visar att Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna till att bli Sveriges andra största parti. Men när Nyheter Idag kontaktar Thomas Larsson för att fråga om de olika bedömningarna kan han inte ge svar, utan hänvisar istället till Ulf Johansson, ansvarig utgivare för SVT Nyheter.

SVT refererade Sentio så sent som i April 2015

Flera tv-tittare som hört av sig till SVT har påpekat att den opartiska public-servicekanalen själva publicerade mätningar från Sentio så sent som i April 2015. Men det var inte bara då som SVT publicerat mätningar via samma metod och webpanel som Sentio använder. Så sent som 23:e April 2015 publicerar SVT en undersökning beställd av statliga SBAB som använder exakt samma webpanel som Sentio använder, via Cint/Snabba Svar.

”Det är inte just Sentio som inte är tillförlitlig. Vi har noggrant gått igenom vilka opinionsinstitut som använder sig av tillförlitliga metoder och sedan beslutat vilka undersökningar som vi rapporterar om. Det är flera undersökningar som vi därför inte rapporterar. Men vi rapporterar kring de stora opinionsmätningarna och vi har vid flera tillfällen på senare tid rapporterat om att SD ökar”, skriver Ulf Johansson, ansvarig utgivare hos SVT Nyheter, i ett mejl till Nyheter Idag.

När Nyheter Idag svarar Johansson att kanalen själva återgett undersökningar som använder samma webpanel och metodik som Sentio, ibland utan att ens påtala att det är en webpanel, menar Johansson att det trots det inte strider mot reglerna om opartiskhet.

”Vi har samma regler för alla opinionsinstitut som mäter partisympatier och ja jag anser att vi uppfyller kravet på opartiskhet”, svarar Johansson via mejl.

Norsk public service gör en helt annan sorts opartisk bedömning än SVT

Men det finns de som gör en annan sorts opartisk bedömning än vad SVT gör. Ett exempel är norska public service-kanalen Nrk som i en artikel på den egna hemsidan slår upp nyheten stort och hänvisar till undersökningen från Nyheter Idag/Sentio. När Nyheter Idag kontaktar Nrk förklarar de att Sentio är väl respekterat i Norge.

– I Norge är Sentio en respekterad byrå som har varit aktiv en lång tid. Web-baserade mätningar har i Norge visat sig vara signifikanta, och är således okontroversiellt. NRK har därför refererat till mätningen som är utförd av Sentio, säger Kyrre Nakkim, debattredaktör hos Nrk till Nyheter Idag.

Hur det kommer sig att samma webpanel och metod är tillförlitlig hos SVT när det handlar om klimatfrågor men inte om Sverigedemokraternas opinionsökningar får vi inget svar på i vår kontakt med SVT.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag