Säpo-dokumentet avslöjar: Regeringen satte press på Transportstyrelsen att fortsätta trots vetskap om allvarliga säkerhetsbrister

Foto: Nyheter Idag samt Wikimedia Commons
  • Fredag 21 jul 2017 2017-07-21
E-post 6333

STOCKHOLM Regeringen pressade Transportstyrelsen att driva igenom den nya IT-driften trots att de kände till de allvarliga säkerhetsbristerna där myndigheten i klartext bröt mot svensk lag vad gäller skyddsvärd information. I ett Säpoförhör med dåvarande styrelseordförande för Transportstyrelsen, Rolf Annerberg (S), framgår att regeringen inte ville ha ”reformstopp”.

Mängder med hemlig och känslig information som rör rikets säkerhet kan ha kommit främmande makt tillhanda. Detta efter att Transportstyrelsen frångått flera lagar som reglerar hur myndigheten ska hantera skyddsvärd information. Det handlar om information ur körkortsregistret och fordonsregistret.

Det har senare avslöjats av Dagens Nyheter att även polisens misstankeregister och belastningsregister funnits tillgängligt för obehöriga hos Transportstyrelsen. Även ett särskilt krypterat kommunikationsnätverk mellan en lång rad myndigheter har obehöriga fått tillträde till.

I en förundersökning från Säkerhetspolisen, som Nyheter Idag tagit del av, framgår uppgifter om att regeringen kände till de allvarliga säkerhetsbristerna. Trots detta reagerade aldrig någon på departementsnivå eller regeringsnivå över uppgifterna. Istället visar det sig att regeringen själva är en av orsakerna till att de omfattande säkerhetsbristerna, trots tydliga lagar och regler, inte stoppades.

I ett förhör med Rolf Annerberg (S), som nyligen avgått som ordförande i Transportstyrelsens styrelse till följd av skandalen, förklarar han att säkerhetsbristerna är en konsekvens av hård tidspress från bland annat regeringen. Det fanns ett stort politiskt intresse att Transportstyrelsen kom igång med egen drift av IT-infrastruktur. Det var en del i en reform för att myndigheterna skulle spara pengar.

Rolf Annerberg har tidigare arbetat med Margot Wallström i Bryssel. I rollen som styrelseordförande i Transportstyrelsen svarar han formellt mot Näringsdepartementet. Men pressen att spara pengar genom reformer kommer i slutändan från finansminister Magdalena Andersson (S).

Han förklarar att ”det var en väldigt hård tidspress från flera olika håll. Regeringen ville inte ha reformstopp och omvärlden ville inte ha en massa krångel. Med reformstopp menar Rolf att under en viss tid så fick man inte ändra något alls”.

Att regeringen känt till de omfattande säkerhetsbristerna framgår i samma förhör. I Säpos förundersökning står att ”Rolf är helt övertygad om att Maria har informerat departementet om avstegen”. I ett annat förhör med generaldirektör Maria Ågren bekräftar hon att regeringen var informerad via departementet och att specifikt uppgiften om ”avsteg” från gällande lag var något som regeringen informerades om.

”Hon har berättat där hur Transportstyrelsen arbetat med outsourcingen och situationen och driftöverlämnanden och vilka avvägningar hon har gjort. Hon har även informerat om att hon beslutat om avsteg. Hon fick ingen direkt reaktion. Tjänstemännen lyssnade bara och kom inte med några direktiv eller annat. Maria informerade dem att hennes bedömning var att det viktigaste var att Transportstyrelsen kunde fullfölja leveransen”, står att läsa i Säkerhetspolisens förundersökningsprotokoll.

De så kallade ”avstegen” från gällande lag avser specifikt hanteringen av den skyddsvärda informationen. Nyheter Idag har sökt Rolf Annerberg och Maria Ågren för en kommentar.

Vill du ta del av hela Säkerhetspolisens förundersökning? Som PLUS-medlem kan du ladda ner hela undersökningen om 250 sidor i sökbart PDF-format, bara på Nyheter Idag!

+PLUS Här är Säpos 250 sidor långa hemliga utredning mot Transportstyrelsen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag