Säpo kommer inte åt det iranska säkerhetshotet

Debattören Nima Rostami. Bild: Privat
  • Tisdag 7 jun 2022 2022-06-07
E-post 98

Sverige är mycket sårbart gentemot utländsk underrättelseverksamhet, särskilt gentemot Irans islamistiska revolutionsgardes (IRGC) expansion. Sårbarheten har uppstått genom Sveriges generösa asyl- och migrationslagstiftning och därefter genom bristfälliga kontrollfunktioner och upptäcktsmekanismer.

Det öppna samhällets resurser och principer om yttrande- och föreningsfrihet, i kombination med religionsfrihet, har underlättat etableringen av politisk islam vilken idag utgör ett allvarligt säkerhetshot mot Sveriges vitala intressen.

Irans regim har genom sina lobbyister, shiamigranter samt moskéer utnyttjat läget. De har skaffat sig ett övertag genom informationsinhämtning och har tillskansat sig påverkansmöjligheter. Med minimala resurser bereder således regimen sin expansion i Sverige. Under det senaste året har fyra individer med kopplingar till Iran arresterats varav två utvisats av Säpo. Två bröder är alltjämt häktade.

För något år sedan läckte den israeliska säkerhetstjänsten (Mossad) information om Irans underrättelse- och terroristverksamhet runt om i världen. Informationen ledde till flera ingripanden av europeiska säkerhetstjänster, så också i Sverige. Ett terrorpar i Järfälla utanför Stockholm häktades för förberedelse av terroristverksamhet i början av april 2021. Paret hade genom falska identiteter och asylskäl lyckats övertyga de enskilda beslutsfattarna på Migrationsverket och erhållit asyl i Sverige. Därefter förberedde de sina terroristaktiviteter.

I september samma år hade Säpo identifierat tre målsäganden i fallet som eventuellt mål för terrorparet. Det är uppenbart att målsäganden var antingen israeler eller individer med kopplingar till Israel. Även USA hade visat intresse för paret men inkom aldrig med en formell begäran om utlämning till USA.

I december förra året lade åklagare ner förundersökningen mot paret då den avgörande bevisningen som åklagaren väntade på inte erhölls i tid. Därefter begärde Säpo, inom ramen för sin befogenhet i migrationsrätten, att paret skulle utvisas ur Sverige. Efter tre månader, i mars 2022, utvisades paret till Iran. Terrorparet avlägsnades således från Sverige utan att bli åtalade. Handläggningen av fallet väcker misstankar om att Säpo inte ville att förundersökningen skulle leda till åtal.

Israel är det enda landet som aktivt beivrar Quds-styrkans aktiviteter. Nyligen avslöjade Mossad en enhet inom Quds-styrkan som verkar med kodnamnet Enhet-840. Denna enhet rekryterar individer, mestadels shia-migranter som är lojala med Irans regim utanför Iran. Enheten involverar även kriminella gäng för att verkställa Quds-styrkans planer, bland annat i Europa.

Mossad avvärjde enbart under mars månad i år tre terrorattentat i länderna Tyskland, Turkiet och Cypern vilka var planerade av Enhet­‑ 840. Den 22 maj eliminerades enhetens vice chef, överste Hassan Sayyad Khodaei, utanför sin bostad i Teheran. Mossad antyds ligga bakom dådet.

Det svenska terrorparet kopplas nu i efterhand till Enhet-840. De hade således rekryterats av Quds-styrkan och sänts till Sverige. Dessa medvetna terrorister hade lyckats, trots tydliga signaler om deras profiler, slingra sig igenom Migrationsverkets säkerhetsrutiner. De bristfälliga kontrollinstanser som finns missade deras aktiviteter i drygt fem år innan Säpo fick informationen av Mossad.

Varför åtalades inte terrorparet i Sverige?

I det fall terrorparet hade åtalats var åklagare tvungen att styrka brottet och i så fall skulle Irans inblandning ha framkommit vilket i sin tur skulle ha kunnat leda till en diplomatisk kris mellan Iran och Sverige. Denna hantering blir dock i längden dyrköpt för Sverige och garanterar inte vår framtida säkerhet och Sveriges vitala intressen.

Med nuvarande regelverk förmår inte Säpo komma åt Irans säkerhetshot och underrättelseaktiviteter. I terroristbekämpningen är inte enbart en skärpning av terrorlagstiftningen tillräcklig utan det krävs även en omfattande reformering av regelverket av rådande migrationslagstiftning genom vilken undanröjandet av pull-faktorer samt förebyggande åtgärder är nödvändiga.

En annan väsentlig och rimlig åtgärd är en nedstängning av Irans underrättelsecenter, Imam Ali moskén i Järfälla. Denna moskés huvudimam utnyttjar de svenska demokratiska fri- och rättigheter samtidigt som han lyder under Irans överbefälhavare som i sin tur har utvecklat fascistiska strukturer.

Att Iran får sända terrorister till Sverige och med inhemska medel underminera vår säkerhet och demokrati är något som det svenska politiska etablissemanget medvetet tillåtit under lång tid och någon annan slutsats vore att vilseleda opinionen.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag