Säpo: Skattepengar går till terrorism

Säpo-chef Klas Friberg Foto: SVT
  • Torsdag 18 mar 2021 2021-03-18
E-post 1402

SVERIGE Miljontals kronor i offentliga medel hamnar i våldsbejakande extremisters fickor – och störst är problemet i den islamistiska miljön. Det uppger Säkerhetspolisen, Säpo, i sin senaste årsbok.

Säpo har nu gett ut sin årsbok för 2020 där man slår fast att säkerhetshoten mot Sverige har ökat och bedöms fortsätta öka framöver. Det handlar både om hot från främmande makt – framför allt Ryssland, Kina och Iran – och från våldsbejakande extremism.

– Det traditionella underrättelsehotet består, samtidigt som främmande makt har intensifierat sin säkerhetshotande verksamhet. Angrepp på regimkritiker i Sverige och utomlands tyder på en ökad riskbenägenhet hos främmande makt och vi har också sett fall med statsunderstödd terrorism, säger Säpochefen Klas Friberg i ett pressmeddelande.

Säpo skriver att attentatshotet från våldsbejakande islamister och högerextremister är fortsatt förhöjt. Även våldsbejakande vänsterextremister utgör ett hot mot demokratin.

– Den tilltagande polariseringen i samhället, och också den polariserande retoriken, bidrar till extremistmiljöernas tillväxt. Bidrag i form av offentliga medel ökar handlingsutrymmet och ny teknik ger våldsbejakande extremistmiljöer större möjligheter att dolt bedriva säkerhetshotande verksamhet, säger Friberg.

I årsboken varnar Säpo för att extremisternas verksamhet göds av skattepengar: ”Omfattningen av det offentliga stödet till organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer är svårt att uppskatta på grund av bristen på transparens i systemet, men uppgår till hundratals miljoner kronor.”

Fredrik Hallström, enhetschef på kontraterrorism och författningsskydd, citeras:

– Vi ser att offentliga medel delas ut till organisationer som på ytan kanske är legitima, men där till exempel individer som återvänt från konfliktområden bedriver verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. Pengar kan exempelvis skickas utomlands för att stötta terrororganisationer, användas till att bjuda in radikala föreläsare eller till annan odemokratisk verksamhet. Staten och kommunerna ska inte finansiera verksamheter som inte uppfyller demokrativillkoren, demokrativillkoren måste betyda något.

Säpo skriver att problemet med extremister som finansieras av offentliga medel just nu är störst i den våldsbejakande islamistiska miljön.

Säpo varnar för att extremister utnyttjar luckor i lagen för att bland annat ägna sig åt missbruk av välfärdssystemet.

– All den brottslighet de begår – stöld, häleri, bedrägeri, bidragsbrott och så vidare – genererar handlingsutrymme för tongivande individer, nätverk och grupper inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna. Det är därför samarbetet med Polismyndigheten har intensifierats och vi arbetar närmare tillsammans än vad vi någonsin gjort, säger Fredrik Hallström.

Säpo skriver att ungefär 200 personer som bedömts utgöra ett säkerhetshot mot Sverige har fått ett utvisningsbeslut, men att enbart en tredjedel av dessa beslut har kunnat verkställas. Många av de som identifierats som hot får alltså stanna i Sverige.

– Det påverkar Säkerhetspolisens effektivitet, att vi behöver fortsätta lägga tid och resurser på att bedöma och rikta hotreducerande åtgärder mot de här personerna. Så länge de är kvar i landet kan de bedriva skadlig verksamhet, säger Hallström.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag