SÄPO till allmänheten: ”Följ polisens anvisningar”

SÄPO uppmanar allmänheten att följa polisens anvisningar Foto: Pressbild
  • Tisdag 26 apr 2016 2016-04-26
E-post 111

SVERIGE Under dagen har det kommit rapporter om att det finns risk för att Sverige kan komma att utsättas för terrorattentat. Bland annat har kvällspress spridit obekräftade uppgifter om att irakiska IS-män ska ha tagit sig till Sverige för att utföra ett attentat. Till Nyheter Idag berättar SÄPO att de arbetar intensifierat för att bedöma nyinkommen information.

Enligt Aftonbladet finns det uppgifter om att flera IS-terrorister tagit sig till Sverige, Säpo har dock inte höjt terrorhotnivån i Sverige. Uppgifter har även florerat om att SÄPO gått in i så kallat stabsläge.

— Det jag kan bekräfta är att vi arbetar intensifierat för att bedöma information som kommit in till oss. Den informationen har hittills bedömts vara sådan att vi inte kan avfärda den och det är bakgrunden till vårat arbete just nu.

Vilken typ av information rör det sig om?

— Jag kan bekräfta att vi arbetar intensifierat men jag vill inte gå in i detalj på vad den här informationen består i eller var den kommer från.

Jag tänker att ni måste få del av ganska mycket information, vad är det som särskiljer den här från någon annan?

— Det stämmer att Säkerhetspolisen förhållandevis ofta får in den här typen av information, i all vår verksamhet egentligen, ibland är information mer eller mindre osäker och ibland så är den mer eller mindre konkret. Den här gången har man bedömt att vi inte kan avfärda informationen och att man därför behöver borra lite djupare.

Är det någon form av hotbild kopplad till informationen?

— Jag kan bara bekräfta att vi arbetar med den här informationen, jag kan inte säga vad den innehåller, säger Simon Dynert över telefonen.

SÄPO är väl medvetna om att det i media och sociala medier förekommer många spekulationer men de vill inte själva medverka till att avgöra vilka som är sanna eller inte.

— Vi är medvetna om att det florerar en mängd olika mediauppgifter och rykten i sociala medier just nu, de uppgifterna är ingenting som vi uttalar oss om överhuvudtaget. Det handlar dels om att inte röja vad vi känner till om de vi är satta att motverka och det handlar också om att inte riskera säkerheten för eventuella källor.

— Det ingår i sakens natur att om vi berättar hur vi arbetar eller gör för att motverka så får ju även de som vi är satta att motverka reda på det och det är ju ingenting som är bra för vårt arbete.

Har ni några råd till allmänheten och folk som är oroliga?

— Det man kan säga är att vi samarbetar bland annat med polismyndigheten just nu och att vi delar information med dem för att de ytterst ska kunna vidta egna eventuella åtgärder utifrån sina uppdrag. Så vårt råd till allmänheten är att följa polisens anvisningar helt enkelt.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag