Säpo varnar för extremister som driver skolor – pekar ut våldsbejakande islamism

Foto: Säkerhetspolisen
  • Onsdag 27 maj 2020 2020-05-27
E-post

SVERIGE Säkerhetspolisen, Säpo, uppger att det finns ett tiotal skolor i Sverige som drivs av personer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer. Man pekar särskilt ut våldsbejakande islamism som något man ”jobbat aktivt med”

I ett remissvar till regeringen välkomnar Säpo ett förslag om att införa demokrativillkor i prövningen av personer som vill driva skolor. Säpo föreslår att man även inrättar ett kunskapscentrum som kan stödja myndigheter och kommuner i den typen av bedömningar.

Säpo uppger att det finns ett flertal individer som har kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer och som driver skolor och förskolor i Sverige. Det handlar om ett tiotal skolverksamheter som berör hundratals barn, och som får miljontals kronor i bidrag från stat och kommun.

Säpo varnar för att verksamheterna kan bidra till ökad radikalisering och tillväxt inom extremistgrupperna.

– Extremister och andra antidemokratiska krafter ska inte kunna bedriva offentligt finansierad skolverksamhet som kan bidra till extremistmiljöernas fortlevnad eller tillväxt. Staten ska inte finansiera skolverksamheter som undergräver Sverige och demokratin genom att stödja våldsbejakande extremism. För att förhindra detta behövs effektiva och rättssäkra metoder som ger bidragsgivande myndigheter förutsättningar att neka eller återkräva bidrag, säger Johan Olsson, operativ chef vid Säpo, i ett pressmeddelande.

Säpo skiljer mellan våldsbejakande höger-, vänster- och islamistisk extremism. Frågan som Nyheter Idag ställer är vilken eller vilka av dessa som förekommer i skolorna.

– När det gäller de här skolverksamheterna där det finns kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer har vi valt att just hålla det på den här övergripande nivån och inte peka ut en enskild extremistmiljö som driver skolor, säger Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säpo, till Nyheter Idag.

Varför går ni inte in på vad det handlar om för sorts extremism?

– Vi pratar ändå om ett tiotal skolor och förskolor, det är inte väldigt många, och skulle vi då gå in och prata om en enskild extremistmiljö som skulle ha koppling till en viss skola, då finns det risker att vi pekar ut en enskild skola och det har vi inget intresse av. Vad vi vill peka på är snarare det regelverk som finns i dag där vi ser, i likhet med det som regeringen föreslår, att man ska ha ett demokrativillkor för att kunna driva skolor och förskolor, vilket skulle försvåra för våldsbejakande extremister att driva skolor.

Men kan du säga att det handlar om olika former av extremism när det gäller de här skolorna?

– Jag kan inte säga mer än att det handlar om våldsbejakande extremistmiljöer, och när vi talar om våldsbejakande extremistmiljöer så är det alla tre extremistmiljöerna som det handlar om.

När Sveriges Radio intervjuar Johan Olsson uppger han ändå att man har haft ett fokus på just islamistisk extremism.

– Vi ser det här som ett brett fenomen och ett långsiktigt problem och alla våldsbejakande extremistiska miljöer skulle kunna utnyttja den här möjligheten, och det är viktigt att regelverket tar hänsyn till det. Det vi jobbat aktivt med just nu har främst handlat om våldsbejakande islamistisk extremism, säger Olsson.

Stöd Nyheter Idag

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag