Sara Omar skrev bok om hederskultur: ”Om du inte är oskuld, så tror de att de har rätt att döda dig”

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 2 jul 2018 2018-07-02
E-post 618

Årets modigaste bok kallar VLT:s Sakine Madon den. Dansk-kurdiska författaren Sara Omars debutroman Dödstvätterskan har tagit Danmark med storm. Nu släpps den på svenska. – Att skriva boken handlade om överlevnad. Det var mitt enda sätt att fortsätta andas på och ett sätt att inspirera mina medsystrar där ute, säger Sara Omar till Nyheter Idag.

I vintras släppte dansk-kurdiska författaren Sara Omar sin debutroman i Danmark. Den handlar om en ung kurdisk kvinnas liv och det hedersförtryck som hon utsätts för. Omar har använt sig av sina egna erfarenheter och kunskaper om hedersförtryck när hon författat boken.

Boken har hyllats och väckt stor uppmärksamhet i Danmark. Härom veckan var Sara Omar i Sverige på besök i samband med att boken nu översatts till svenska. Bland annat höll hon en föreläsning för föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Till Nyheter Idag säger Sara Omar att boken var ett sätt för henne att överleva, att hela sig själv.

– Det var det enda sättet för mig att andas på riktigt igen. Att gå vidare. Jag var tvungen att skriva den här boken eftersom att jag tidigare har skadat mig själv, och har ett smärtsamt förflutet, säger Sara Omar som under intervjun flera gånger återvänder till känslan av ett systerskap.

– Jag ville inspirera mina systrar där ute. Ge dem hopp om att det finns något bättre. Visa att om man når botten så kan man ändå resa sig upp. Mitt budskap till mina systrar är ”oavsett vad folk säger till dig, eller vad de gör med dig, kom ihåg att du är värdefull”, säger Sara Omar.

I Sara Omars roman så är islam ständigt närvarande i de ibland mycket grova hedersrelaterade övergrepp som begås. Men Sara Omar ser att det finns flera dimensioner.

– När jag skrev boken så ville jag undersöka om det här att utsätta någon för hedersförtryck, om det beror på kultur, religion eller om det beror på den enskilde.

Vad kom du fram till?

– Vi har religiöst förtryck och kulturellt förtryck. Sen finns det ett patriarkalt förtryck, säger Sara Omar.

– Om du är en muslimsk kvinna, patriarkatet kommer att använda religionen för att förtrycka dig.

Det patriarkala förtrycket ser hon inte enbart i länder i Mellanöstern utan det finns i västvärlden, i Danmark och Sverige också enligt Sara Omar. Men här tar det sig andra uttryck.

– Kvinnor tjänar mindre. Patriarkatet innebär också att kvinnor vid anställningsintervjuer tvingas använda sin sex appeal, säger hon.

Ett centralt begrepp inom hederskulturen är kvinnans oskuld. Huruvida en kvinna är oskuld eller inte definierar vem hon är förklarar Sara Omar.

– Om du inte är oskuld, så tror de att de har rätt att döda dig. Det finns också ett krav på att en kvinna ska blöda den första äktenskapsnatten. Problemet är bara det att inte alla kvinnor blöder eftersom det skiljer sig mellan kvinnor biologiskt hur de är skapta, säger hon.

Det låter helt vansinnigt.

– Ja. Och det är också något som jag tar upp i boken. Den äldre kvinnan, dödstvätterskan, Gawhar,försöker upplysa de andra kvinnorna och samhället att en flicka inte blöder.

Docent Astrid Schlyter har lagt fram en rapport om att det kan handla om 240 000 ungdomar i Sverige som lever under hedersförtryck. Att var tredje ungdom med utländsk bakgrund är utsatt. Vad tänker du när du hör den uppgiften?

– Det förvånar mig inte. Efter att jag skrev boken så har jag fått över 8 000 meddelanden från pojkar och flickor som bett om hjälp eller råd, säger Sara Omar och fortsätter:

– Svenska myndigheter måste ta tag i det här på allvar. Ni måste börja prata om problemet. Och när ni gör det, så måste ni vara helt ärliga och man måste göra det med värdighet, respekt och förståelse. Man ska inte använda de här problemen som bränsle för främlingsfientliga bål. Det har ingenting med rasism eller främlingshat att göra, det har att göra med att den här verkligheten också finns. För att kunna komma till rätta med de problemen så tvingas vi prata om dem för att att kunna hitta reella lösningar på dem. Idag så finns det en rädsla för att prata om problemen, av rädsla för att öka på främlingsfientlighet. Men den här typen av hedersförtryck kommer att fortsätta så länge vi inte gör något åt det.

Om de män som förtrycker säger Sara Omar:

– De har en fixering vid sin manlighet. Men det finns alltid ett val. Du behöver inte välja att förtrycka, att delta i hederskultur en.

Du har i en tidigare intervju sagt att ett uppror aldrig är gratis.

– Varje revolution har ett pris. För att nästa generation ska få växa upp utan hedersförtryck och i frihet så finns ett pris att betala. Och jag är beredd att betala med mitt liv för det.

Du har i perioder tvingats ha polisbeskydd. Vad säger det om vårt samhälle idag?

– Det visar att problemet är reellt, att det i högsta grad existerar. De som känner sig hotade är rädda för att ”deras” kvinnor kommer kräva sina rättigheter.

Vilka reaktioner har du fått från muslimer i Danmark på boken?

– Många muslimer har varit positiva. Det är islamisterna som inte vill prata om den.

Även om mycket av förtrycket i boken sker i islams namn så säger Sara Omar att boken inte är en attack på islam.

– Det här är inte en kamp mot islam. Jag är också muslim och jag har bara försökt att visa hur några män använder religion som vapen mot kvinno för att få mer makt. I slutändan är det patriarken som väljer att använda religion som medel och inte tvärtom, säger Sara Omar.

Vad skulle du ge för råd till unga flickor och pojkar som lever under hedersförtryck?

– Deras enda val är att komma ihåg att deras mänskliga rättigheter finns där och att de måste kräva dem. Och jag vill tala om för dem att jag finns där för dem. Jag kommer att hjälpa, jag kommer att visa vägen.

Vad säger du till dem som säger att den här boken är en nidbild av en muslimsk miljö?

– Jag säger att de måste sluta förneka verkligheten. Bara för att de haft ett bra liv innebär inte att deras grannflicka har haft det. Man ska komma ihåg att kvinnosynen inom islam, med våldskulturen och hederskulturen, är implementerat i hela samhället i Kurdistan. Som ett exempel: Det finns särskilda gravgårdar för kvinnor som dödats i hederns namn. Gravstenarna på de gravgårdarna saknar namn.

Foto: Nyheter Idag
Sara Omar besökte Stockholm och Gamla Stan i samband med att hennes bok Dödstvätterskan släpptes på svenska häromveckan.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag