Särbehandlas ukrainska flyktingar?

Foto: Privat / Nyheter Idag
  • Torsdag 5 maj 2022 2022-05-05
E-post 44

Från vänster och muslimska migranter har det påståtts att ukrainska flyktingar på olika sätt fått positiv särbehandling. Men stämmer det verkligen? Advokat Nima Rostami går igenom vilka villkor som gäller för de ukrainska flyktingarna i Sverige.

Sedan Rysslands invaderade av Ukraina med uppemot åtta miljoner människor på flykt som följd har EU aktiverat sedan tidigare oanvända massflyktsdirektivet. Folket i Europa, med fascismen i närminne, har uttryckt sin sympati med de ukrainska kvinnorna och deras barn som blivit tvungna att lämna sina hem och söka skydd i närliggande länder.

Debatten från vissa vänsterprofiler, kulturrelativister och migranter från muslimska länder kom inte helt oväntat att handla om huruvida de ukrainska kvinnorna med barn som söker skydd i Sverige skulle särbehandlas. Vissa gick så långt att de gav epitetet rasist om företag och privatpersoner som på ett eller annat sätt erbjöd förmåner till ukrainska flyktingar.

Om ukrainska flyktingar särbehandlas eller ej är dock för allmänheten relativt okänt. Enligt massflyktsdirektivet beviljas ukrainare tillfälligt skydd i Sverige fram till den 4 mars 2023. Skyddet kan, beroende på säkerhetsläget i Ukraina, att förlängas ett år i taget i maximum tre år. Därtill finns stora skillnader mellan tillfälligt uppehållstillstånd och tillfälligt skydd.

Den som får tillfälligt uppehållstillstånd får tillgång till samtliga välfärdsförmåner livet ut. Ukrainare beviljas dock tillfälligt skydd. Detta innebär att ukrainare jämfört med andra flyktingar och ekonomiska migranter inte får tillgång till välfärdssystemet. För ukrainare som beviljats tillfälligt skydd gäller följande;

TILLSTÅNDETS STATUS

Ukrainare beviljas i enlighet med massflyktsdirektivet tillfälligt skydd. Denna status berättigar dem till statssubventionerade stöd och andra förmåner. De får inte ett svenskt personnummer utan enbart rätten att arbeta utan arbetstillstånd. Det tar upp till några veckor att bevilja ukrainare ett UT-kort. Därefter har de rätt till stöd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Detta innebär att personen har samma rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket som en asylsökande. Rätten till vård för asylsökande är begränsad. Under tiden som personen har ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har vuxna personer rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Om en ukrainare saknar vänner, nätverk och inkomst och därmed på egen hand inte kan hitta en bostad får de be Migrationsverket om ett boende. De har då rätt att få ett boende som är avsett för asylsökande. Ukrainare med tillfälligt skydd har rätt till ekonomiskt stöd enligt massflyktsdirektivet, dessa pengar ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

DAGERSÄTTNING

Dagersättningen varierar beroende på om man bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller om man bor i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också av om man väljer att ordna boendet själv. På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen 12–24 kr och på boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen 43–71 kr.

SÄRSKILT BIDRAG

Om någon ukrainare har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan personen ansöka om ett särskilt bidrag. Personen måste då påvisa att denne har ett starkt behov av varan. Det kan till exempel handla om glasögon, en barnvagn eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet.

SKOLA FÖR BARN

Barn som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskola och skola. Men när framtiden är oviss blir barnens skolgång i en svensk skola svår att planera, detta gäller för såväl skolan som för barnen och deras övriga familjemedlemmar.

Observera att systemet som Sverige tillämpar belastar Migrationsverkets arbete rejält och kommer även fortsättningsvis att påverka denna redan tungt belastade myndighet i stor omfattning. Migrationsverket är inte anpassat för sådana uppgifter men systemet med tillfälligt skydd leder dock till en effektivare reglering av invandring och återvändande.

Att detta är rasism är svårt att förstå. Att Sveriges hittills rådande migrationspolitik har gett upphov till en rad samhällsbekymmer är uppenbart och den har dessutom med migrationen som ett instrument totalt förändrat Sverigebilden.

Om debattören

Nima Rostami, Advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag